fbpx

Jak fungují dluhopisy: Vše, co potřebujete vědět o investování do dluhopisů v ČR?

Dluhopis je vhodná investice zejména pokud hledáte bezpečnou investici a stabilní výnos. Co přesně jsou a jak fungují dluhopisy vám přiblíží náš dnešní článek. Ve své podstatě jsou dluhopisy cenné papíry, které slouží k financování firem nebo států.

Pokud si koupíte dluhopis, půjčujete tak jeho prodejci peníze, které se vám zavazuje vrátit s daným úrokem. Dluhopisy jsou oblíbeným způsobem investování, protože jsou obecně považovány za bezpečnější než akcie a poskytují stabilní výnos.  

Začněte investovat do své budoucnosti pomocí dluhopisů KD Chemiko, stabilně a s jistotou
Ale také s vědomím toho, že pomáhá s ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem.
Jak fungují dluhopisy: Vše, co potřebujete vědět o investování do dluhopisů v ČR? obrázek 1

Dluhopisy mají určitou nominální hodnotu a určenou dobu splatnosti. To znamená, že když si dluhopis koupíte, prodejce vám slibuje, že vám peníze s úrokem vrátí v dané datum. Při nákupu dluhopisu se jedná vlastně o půjčku, kdy vy jste v roli věřitele a stát, nebo firma, v roli dlužníka.

Výše úrokové sazby ovlivňuje cenu dluhopisu – pokud se úrokové sazby zvyšují, cena dluhopisu klesá a naopak. To znamená, že pokud koupíte dluhopis s nízkou úrokovou sazbou a poté dojde ke zvýšení sazby, dluhopis bude méně cenný než nově vydávaný dluhopis s vyšší úrokovou sazbou. 

Jak funguje nákup dluhopisů?

Dluhopisy můžete zakoupit na finančních trzích nebo u bank a brokerských společností, třeba na internetu. Po koupi dluhopisu budete na pravidelné bázi dostávat vyplacené úroky, a po uplynutí doby splatnosti dostanete zpět nominální hodnotu dluhopisu. Dluhopis můžete také prodat před splatností na sekundárním trhu. Kde všude lze dluhopisy koupit? Možností máte opravdu spoustu:

1. Brokeři

Jak fungují dluhopisy: Vše, co potřebujete vědět o investování do dluhopisů v ČR? obrázek 3
Brokeři jsou často prvním místem, kam se lidé obrací, když hledají místo k nákupu dluhopisů. Broker může poskytnout i investiční poradenství a pomoci vám najít správný dluhopis pro vaše potřeby. Brokeři obvykle nabízejí širokou škálu dluhopisů od různých emitentů a mohou nabízet i různé typy dluhopisů, státní i korporátní.

2. Banky

Jak fungují dluhopisy: Vše, co potřebujete vědět o investování do dluhopisů v ČR? obrázek 5
Mnoho bank nabízí nákup dluhopisů prostřednictvím svých investičních oddělení. Banky často nabízejí dluhopisy od více emitentů, včetně státních a korporátních dluhopisů. Banky také nabízejí různé typy účtů, jako jsou IRA účty, které mohou být pro tento druh investice vhodný. Nákupem od bankovní instituce máte obvykle větší jistotu spolehlivosti investice.

3. Online investiční platformy

Jak fungují dluhopisy: Vše, co potřebujete vědět o investování do dluhopisů v ČR? obrázek 7
Online investiční platformy, jako je například E-Trade, nabízejí snadný přístup k nákupu a prodeji dluhopisů. Tyto platformy umožňují investorům přístup k široké škále cenných papírů i ETF. Tyto platformy mohou být vhodné pro investory, kteří preferují samoobslužné řešení a chtějí si sami vybírat, do čeho investují.

4. Investiční fondy

Jak fungují dluhopisy: Vše, co potřebujete vědět o investování do dluhopisů v ČR? obrázek 9
Investiční fondy, jako jsou například indexové fondy, jsou řešením pokud chcete investovat najednou do širokého spektra dluhopisů a tak dosáhnout diverzifikace a snížení rizika. Tyto fondy jsou vhodné pro investory, kteří preferují pasivní řízení a nechtějí si vybírat jednotlivé dluhopisy sami.

5. ETF

Jak fungují dluhopisy: Vše, co potřebujete vědět o investování do dluhopisů v ČR? obrázek 11
ETF jsou obchodovatelné fondy, které mají podobné vlastnosti jako investiční fondy, ale mohou být obchodovány na burze jako akcie. ETF nabízejí investorům snadný přístup k různým typům dluhopisů a poskytují jim flexibilitu při obchodování na trhu. ETF jsou vhodné pro investory, kteří preferují aktivní řízení svého
Začněte investovat do dluhopisů a zajistěte si stabilní a jistý příjem do budoucna

Jak funguje výnos z dluhopisů?

Jak již bylo zmíněno, p nákupu dluhopisu vám bude pravidelně vyplácený úrok stanovený v procentech, nejčastěji na bázi měsíční, nebo roční úrokové sazby. Když si ale na úrocích vyděláte, musíte zaplatit daň z příjmu. Konkrétní daňová povinnost se liší podle typu dluhopisu.

V České republice jsou úroky z dluhopisů zdaněny jako příjem z kapitálového majetku. Investoři jsou povinni platit daň z příjmu z výnosů z dluhopisů v roce, ve kterém jsou úroky vyplaceny. Pokud je dluhopis držen déle než tři roky, lze využít snížené sazby daně z příjmu. Existují také výjimky, kdy jsou úroky z dluhopisů osvobozeny od daně, například u státních dluhopisů nebo dluhopisů, které jsou vydávány pro financování konkrétních, často třeba ekologických, projektů. 

Jak fungují dluhopisy: Vše, co potřebujete vědět o investování do dluhopisů v ČR? obrázek 13

Jak fungují dluhopisy podle jejich typu?

Dluhopisy zpravidla dělíme dle emitenta, tedy prodávajícího, délky splatnosti, a úrokové sazby. Jak funguje dluhopis z každé kategorie a jak se navzájem liší vám přiblížíme níže.

Jak fungují korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy jsou vydávané soukromými firmami. Společnosti dluhopisy vydávají za účelem získání finančních prostředků s příznivějším úrokem, než jaký jim nabídne banka. Výnosy z korporátních dluhopisů jsou obvykle vyšší než u státních dluhopisů, ale výrazněji závisí na finanční situaci vydavatele.

Korporátní dluhopisy jsou proto považovány za rizikovější než státní dluhopisy a mívají i kratší dobu splatnosti. Nicméně má investice právě do nich několik hlavních výhod: 

Jak fungují státní dluhopisy

Státní dluhopisy jsou dluhopisy vydávané státem. Tyto dluhopisy jsou obvykle považovány za bezpečné, protože stát je považován za spolehlivého emitenta a je pravděpodobné, že splatí své závazky. Mají však i nižší výnos. Státní dluhopisy jsou vydávány nejčastěji prostřednictvím aukcí. V průběhu aukce se investoři mohou ucházet o nákup dluhopisů, a to za stanovenou cenu. Státní dluhopisy mají obvykle delší dobu splatnosti. jedná se tak o vhodnou alternativu pokud chcete peníze spíše uložit. Jedná se například o skvělý způsob jak ochránit peníze před inflací. 

Jak fungují spořící dluhopisy

Spořicí dluhopisy jsou speciální typ dluhopisů, které jsou vydávány státem a slouží jako forma dlouhodobého uložení peněz. Výnosy z těchto dluhopisů jsou obvykle nižší než u jiných typů, ale jsou zpravidla garantovány a mají určitou daňovou výhodu. Rozdílem oproti běžným dluhopisům je, že spořicí dluhopisy nejsou k dispozici k obchodování na trhu.

Hlavním rozdílem mezi spořicími dluhopisy a běžným spořením na účtu v bance je výše úroku. Spořicí dluhopisy mají většinou vyšší úrokové sazby než běžné účty, což znamená, že za své peníze získáte vyšší výnos. Navíc jsou spořicí dluhopisy obvykle chráněny státem a mají nižší riziko ztráty než jiné typy investic.

Dalším typem spoření jsou například termínované vklady, kde je vklad v bance uzavřen na určitou dobu s pevně stanoveným úrokem. Nicméně, v případě spořicích dluhopisů se jedná o dluhopisy, které jsou zajištěny státem, což znamená větší jistotu pro spořitele. 

Jak fungují konvertibilní dluhopisy

Konvertibilní dluhopisy jsou speciálním typem dluhopisů, které mají vlastnosti jak dluhopisu, tak také opce na nákup akcií emitenta dluhopisu. To znamená, že majitel konvertibilního dluhopisu může v určitém čase vyměnit dluhopis za určitý počet akcií emitenta dluhopisu.

Tento typ dluhopisu bývá obvykle emitován společnostmi, které mají vysokou míru růstu a očekává se, že v budoucnu budou mít velkou hodnotu. Konvertibilní dluhopisy jsou atraktivní pro investory, kteří chtějí investovat do dluhopisů s pevným výnosem, ale zároveň chtějí mít možnost získat v budoucnu i potenciálně vysoký růst ceny akcií. 

Jak fungují protiinflační dluhopisy

Dlaší speciální typ dluhopisů, jsou navrženy tak, aby chránily investory před inflací. Obsahují totiž klauzuli, která umožňuje, aby se jejich výnosy přizpůsobovaly vývoji ekonomiky.

Protiinflační dluhopisy mohou mít fixní sazby úroků, ale jejich výnosy jsou indexovány inflací. To znamená, že pokud inflace roste, rostou i výnosy z dluhopisů. Naproti tomu, pokud inflace klesá, klesají i výnosy z dluhopisů. 

Jak fungují zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy jsou vydávané pro financování projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí, jako jsou například projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie nebo energetická účinnost. Tyto dluhopisy se stávají stále populárnějšími, protože investoři se stále více zaměřují na společenskou odpovědnost a environmentální faktory.
Nenechte své peníze na pospas inflaci, která každým rokem snižuje jejich hodnotu
Investujte s jistotou a klidem.

Než nakoupíte dluhopisy - 8 rad na závěr

Projděte krok za krokem následující rady, a zvyšte tak svou šanci na úspěch.
1
Zjistěte si informace

Při rozhodování o investování do dluhopisů je důležité důkladně si prostudovat různé typy dluhopisů a porovnat jejich vlastnosti, výnosové sazby a rizika. Jak jsme již rozebrali, existuje mnoho druhů dluhopisů s různými charakteristikami, státní dluhopisy, korporátní dluhopisy, , zelené dluhopisy a další. Vyberte si typ, který je vám nejblíž, a prostudujte ho zblízka. 

2
Stanovte si rozpočet

Rozhodněte se, jaké množství peněz chcete investovat do dluhopisů a jaké procento svého portfolia jim chcete věnovat. Je důležité mít na paměti, že výnosy z dluhopisů jsou obvykle nižší než z jiných investic, jako jsou akcie. Proto by mělo být investování do dluhopisů považováno za dlouhodobou strategii a ne jako rychlý způsob získání zisku. Ačkoliv jde o obecně bezpečnou investici, mějte na paměti, že není zcela bez rizika. 

3
Vyberte metodu
Existuje několik způsobů, jak investovat do dluhopisů. Jedním z možných způsobů je nákup dluhopisů přímo na trhu. Tento způsob vyžaduje určité množství znalostí o trhu s dluhopisy a o jednotlivých emitech. Další možností je investování do dluhopisových fondů, které umožňují diverzifikovat portfolio a snížit riziko. Posledním způsobem je investování do ETF, které poskytují širší expozici na trhu s dluhopisy a jsou obvykle levnější než dluhopisové fondy. Při výběru metody investování do dluhopisů je důležité zvážit vlastnosti každé možnosti a zvolit tu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám.
4
Zajímejte se o emitenta
Při investování do korporátních dluhopisů je důležité pečlivě zvažovat emitenta. Pokud se jedná o společnost, sledujte její finanční stabilitu a výkonnost. Pokud se jedná o vládu, zkuste se dozvědět co nejvíce o ekonomické situaci země a důvěryhodnosti vlády. Kromě toho se podívejte na ratingy, které poskytují nezávislé hodnocení finanční stability a schopnosti splácet dluhy.
5
Sledujte historii
Dalším důležitým faktorem, na který byste se měli zaměřit, je historie úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že výnosy dluhopisů jsou přímo závislé na úrokových sazbách, změny v nich mohou ovlivnit cenu a výnosy dluhopisů. Pokud se výnosy dluhopisů pohybují na historicky nízkých úrovních, může to být signál pro investory, aby přemýšleli o alternativních způsobech investování. Sledování historie úrokových sazeb a trendů může poskytnout užitečné informace pro investiční rozhodnutí.
6
Nezůstaňte jen u jednoho druhu investice

Zvažte možnost diverzifikace svého portfolia, tedy investování do více typů aktiv, včetně akcií, komodit a nemovitostí. Možností, do čeho investovat, je celá řada. Diverzifikací se chráníte i pro případ, že určitá investice selže.

7
Buďte realisté

Investování do dluhopisů může být relativně bezpečný způsob, jak dosáhnout pravidelných výnosů, ale neznamená to, že neexistují žádná rizika spojená s touto formou investování. Kupující dluhopisy mohou čelit riziku, že výnosy budou nižší než očekávali nebo že dokonce ztratí svůj vklad. Proto byste měli být realisté ohledně výnosů a rizik, a investovat pouze část svého portfolia, kterou si můžete dovolit ztratit. 

8
Obraťte se na experta
Rozhodnutí o tom, jaké dluhopisy koupit a v jakém rozsahu, může být náročné. Pokud si nejste jisti, jaký typ dluhopisu je pro vás nejlepší nebo jak byste měli přistupovat k investování, měli byste zvážit konzultaci s finančním poradcem. Odborník vám může poskytnout nezbytné informace a poradit vám s výběrem dluhopisů, které odpovídají vašim investičním cílům a rizikovému profilu.
Jedním z hlavních důvodů, proč se v dnešní době mnoho investorů rozhoduje pro investici do korporátních dluhopisů, je jejich vysoká stabilita
Začněte u lukrativní a bezpečné investice do korporátních dluhopisů KD Chemiko.