fbpx

Jaké jsou druhy dluhopisů a jak si vybrat ten správný pro vaše investiční portfolio?

Když se začnete pídit po tom, jak zhodnotit vaše finance, dozvíte se z různých zdrojů, že nejlepší nápad je investovat do dluhopisů. Než tak ale učiníte, je dobré se seznámit s tím, jaké druhy dluhopisů existují, abyste si mohli vybrat takový, který sedí na míru vašim potřebám.  

Příkladem dobré volby jsou dluhopisy firmy, které se daří a všechno svědčí pro to, že se jí bude dařit i v budoucnu
Vyzkoušejte dluhopisy KD Chemiko
Jaké jsou druhy dluhopisů a jak si vybrat ten správný pro vaše investiční portfolio? obrázek 1

Dluhopis – jak jeho název napovídá – je zapsané potvrzení o tom, že vám někdo něco dluží. Vy jako dlužník půjčíte emitentovi dluhopisu příslušnou částku, kterou on může libovolně disponovat ve svém podnikání, a očekáváte, že se po jisté době tato částka vrátí zpět s nějakým příjemným bonusem navíc v podobě úroků.

Slovo očekáváte je v předchozím odstavci víc než na místě, protože investování a jiné podnikání s penězi vždy představuje jisté riziko. Jak tedy posoudit konkrétní dluhopis, aby se očekávání maximálně shodovalo s realitou? 

Klíčová otázka číslo 1: Kdo dluhopis vydává?

Subjekt, kterému své peníze svěříte, v případě dluhopisů nazývaný také emitent, je důležitým činitelem. Solidní, bonitní a solventní emitent s dobrou pověstí obvykle nemá o věřitele nouzi. A je jedno, jestli jde o stát, nebo třeba výrobce hnojiv.

Klíčová otázka číslo 2: Jaký je výnos dluhopisu a za cenu jakého rizika?

Zdaleka ne všechny dluhopisy mají stanovenou pevnou úrokovou sazbu, kterou se emitent zavazuje vyplácet v ročních či jinak dlouhých intervalech. Mnoho z nich se jistí odkazem na aktuální situaci na finančním trhu (zaplatíme tolik, kolik bude možné). A pokud je úroková sazba příliš vysoká, je třeba vždy zbystřit - s velkou pravděpodobností půjde o riskantní podnik, který může věřiteli způsobit ztrátu.

Klíčová otázka číslo 3: Jaké jsou aktuální trendy na trhu s dluhopisy?

Dluhopisy jsou osvědčeným prostředkem pro investování, který funguje a také reaguje na změny ve světě ekonomiky. Pokud bychom měli jmenovat jeden trend z poslední doby, je to jednoznačně nárůst zelených dluhopisů, které financují projekty udržitelného rozvoje (například přírodní péče o pleť) a jsou osvobozeny od daně.

S jistotou lze říci, že zařadit dluhopisy do investičního portfolia je prozíravé řešení: přinášejí průběžný zisk vyplácením úroků, který je při správné volbě vyšší než pouhé pokrytí inflace a jsou likvidní, protože je lze odprodat.

Jak nakoupit dluhopisy, je poměrně snadné, většinou to jde prostě online. Mezi jejich různými formami – existují dluhopisy krátkodobé a střednědobé, potom dlouhodobé známé pod názvem obligace a konečně permanentní (vyplácejí se pouze úroky, jistina zůstává stále u emitenta) nazývané též konsole – si dokáže vybrat úplně každý. 

Druhy dluhopisů podle emitenta

Prostřednictvím dluhopisů získává prostředky celá řada subjektů. Pojďme se na ně podívat podrobně: 

Státní dluhopisy

Za jejich splacení ručí stát, což je příjemná skutečnost. Co ale musí být řečeno, výnos u nich obvykle stačí na pokrytí inflace, se kterou se při stanovování úrokových sazeb počítá.

Obecní (municipální) dluhopisy

Jejich pomocí získávají prostředky města a jiné obce.

Bankovní dluhopisy

Banky dluhopisy vydávají běžně, je to jeden ze způsobů, jak získávají další kapitál nebo poskytují služby svým klientům. Nejčastější dva typy bankovních dluhopisů považovaných za typ spoření jsou vkladové listy a hypoteční zástavní listy.

Lze říci, že státní dluhopisy průmyslových zemí a dluhopisy nadnárodních finančních institucí, jako je Světová banka, Evropská rozvojová banka (EIB), Evropský nástroj finanční stability (EFSF) a Evropská unie (EU), jsou nejbezpečnější. Emitent v podobě státu, obce nebo banky je obecně považován za minimálně rizikového, ale – jak už bylo řečeno – výnos u něj je spíše malý. 

Podnikové či korporátní dluhopisy

Jsou vydávané společnostmi (od relativně malých podniků až po větší společnosti) jako alternativa k bankovnímu dluhovému financování. Velmi silně závisí na finanční síle společnosti a budoucí životaschopnosti obchodního modelu, nicméně jsou schopné poskytovat solidní výnos (úrok okolo 15 %), a to – při dobře zvoleném odvětví – v dlouhodobém časovém horizontu.

Míra rizika je u nich o něco vyšší, nicméně vybrat si ten správný podnik vyžaduje podrobné prozkoumání jeho finančních výsledků v minulých letech, především stabilitu vykazovaného zisku, a především vyhlídky do budoucna. Na to, aby člověk odhadl, která odvětví jsou v příštích letech předurčena k prosperitě, křišťálovou kouli nepotřebuje. Kromě nadčasových jsou to dnes jednoznačně obory související s ekologií, udržitelným rozvojem, novými zdroji energie a inovativními technologiemi. 

Zaměstnanecké dluhopisy

Podniky je nabízejí svým zaměstnancům přednostně, obvykle s jistými výhodami, jako zaměstnanecký bonus. 

Zelené dluhopisy

Tyto dluhopisy představují v našem přehledu výjimku. Nevypovídají nic o emitentovi, jímž může být v podstatě kdokoliv z již zmíněných subjektů, ale o podniku, který se jejich prostřednictvím financuje. Jak barva napovídá, jsou určeny pro všechny podniku s ekologickou motivací, která ovšem nevylučuje zisk, a jejich nákupem každý věřitel zprostředkovaně dělá něco pro životní prostředí. 

Ideálním řešením pro maximální a přitom bezpečný zisk je vybrat si firmu v perspektivním oboru, jejíž podnikání nese zelenou stopu
Společnost KD Chemiko, která se zabývá zpracováním a znovuvyužitím odpadu je skvělým tipem. Investujte nákupem jejích dluhopisů.

Rizikovost emitenta nepodceňujte aneb Na co dát pozor

Abyste miru rizika nemuseli posuzovat sami, bývají dluhopisy různě označovány (jde o tzv. rating dluhopisů). Zatímco
Emitenti (méně úspěšné země nebo společnosti) takových dluhopisů se snaží kupce nalákat na vidinu neobvykle vysokého zisku a vydávají

Druhy dluhopisů podle výnosu

Výnos dluhopisu je při snaze, jak vydělat peníze, na prvním místě. Jak poznáte, kolik a jak vám bude emitent vyplácet?

Fixní úrokové dluhopisy

Někdy se také nazývají dluhopisy s pevným kupónem. Mají stanovené jako úrok pevné procento z vložené investice, podle její výše lze určit konkrétní částku, která bude věřiteli za rok vyplacena. Obvykle se vyplácí jednou ročně, ale výjimkou nejsou ani půlroční či kratší výplaty.

Proměnlivé úrokové dluhopisy

Pohyblivý kupón znamená, že výše vyplacených úroků se mění v závislosti na mezibankovních úrokových sazbách.

Indexované dluhopisy

U těchto dluhopisů jsou kuponové platby čili výplaty zisku vázány na vývoj nějakého indexu, ať už jsou to mzdy či komodity.
Dluhopisy KD Chemiko mají fixní úrokovou sazbu 13,5 %
S nimi budete vždy vědět, co můžete očekávat. Firma se zakázkami nasmlouvanými na roky svým závazkům určitě dostojí. Nebojte se do ní investovat.

Zvláštní druhy dluhopisů a zvláštní pojmy

Pokud se do problematiky investice a dluhopisů zvlášť ponoříte trochu hlouběji, narazíte na množství dalších vlastností dluhopisů, jež někdy znějí poněkud záhadně nebo kuriózně. Pojďme si některé vysvětlit.
Jaké jsou druhy dluhopisů a jak si vybrat ten správný pro vaše investiční portfolio? obrázek 3

Konvertibilní dluhopisy

jsou vyměnitelné a za dodržení určitých podmínek je možné vyměnit je za akcie nebo jiné dluhopisy emitenta

Zero coupon dluhopisy

Slovo nula v názvu by mohlo naznačovat, že jsou bezvýnosové, a tedy ztrátové, ale znamená to, že dluhopis je prodán s jakousi slevou (proto se také někdy označuje jako dluhopis diskontovaný), a po uplynutí smluvené doby je věřiteli vyplacena jistina v plné výši, tzn. veškerý výnos je splacen jednorázově v okamžiku, kdy věřitel přestává být majitelem dluhopisu.

Protiinflační dluhopisy

Jedná se o cenné papíry emitované obvykle státem, aby pomohl občanům překlenout období inflace.

Jak vybrat vhodný druh dluhopisu?

Vpodstatě docela jednoduše: Stačí si zhodnotit investiční cíl (kolik peněz a za jak dlouho chci získat), zhodnotit rizikovou toleranci (jak bezpečný dluhopis je a jakou ztrátu jsem případně ochoten a schopen unést) a zhodnotit aktuální trh a jeho pravděpodobný vývoj (zaměřit se na prosperující odvětví s budoucností). 

Jaké jsou druhy dluhopisů a jak si vybrat ten správný pro vaše investiční portfolio? obrázek 5

Bez dluhopisů to nejde

Jedno je ale jisté – pokud chcete, aby vaše peníze žily a alespoň trochu vám vydělávaly, je naprosto nutné zařadit do svého investičního portfolia nějaké podnikové dluhopisy, které díky relativně vysokému úročení a přitom s únosnou mírou rizika dokáží přinést výnos přesahující pokrytí inflace.
Zkuste to s firemními dluhopisy KD Chemiko a svěřte jim část svých financí určených k investování
Přidejte se k více než stovce spokojených věřitelů a investujte do české firmy