fbpx

Státní dluhopisy: Jak do nich investovat a vyplatí se to vůbec?

Státní dluhopisy jsou vedle směnek a akcií jedním z druhů cenných papírů. Jelikož jejich emitentem je Česká republika, nikoli žádná obchodní společnost, váží se na ně téměř nulová rizika. Ta ovšem kompenzují nepříliš vysoké výnosy. Láká vás do nich investovat? Přinášíme vám rady pro jejich nákup a výběr toho správného druhu.  

Chcete investovat s minimálním rizikem, ale stále lákavým výnosem?
Zvolte si korporátní dluhopisy KD Chemiko.

Dluhopis Republiky a jeho charakteristika

Pod označením Dluhopis Republiky se v posledních letech prodávají spořicí státní dluhopisy. Mezi tyto dva pojmy tak můžeme vložit rovnítko. Vydává je Ministerstvo financí k příležitostem významných jubileí. Jejich emisi pak zajišťuje Česká národní banka.

Dluhopisy Republiky se prodávají v nominální hodnotě 1 Kč, proto se pro vžilo již zmíněné označení „korunové dluhopisy“. Obecně lze říct, že pro každou konkrétní emisi dluhopisů ministerstvo stanoví okruh osob, které si je mohou pořídit. Někdy do nich mohou investovat také banky, pojišťovny nebo fondy, jindy jsou určené výhradně fyzickým osobám. Tak je tomu právě v případě Dluhopisů Republiky.

Reinvestiční, inflační a protiinflační státní dluhopisy

Z dřívějších variant spořicích státních dluhopisů zůstaly a jsou aktuální pouze dvě – „reinvestiční“ a „protiinflační“. Jaký je mezi těmito druhy dluhopisů rozdíl? Jednoduše řečeno ve stanovení úrokové sazby.

U těch reinvestičních je nastaven pro každý rok pevný procentuální výnos. Na druhou stranu u dluhopisů inflačních, resp. protiinflačních se úroková míra odvíjí od výše inflace – odpovídá meziroční inflaci spotřebitelských cen. V roce 2022 se tak všichni, kteří pořídili protiinflační dluhopisy s datem emise 1.10.2021, dočkali výnosu 17,5 %. Letos v lednu si pak připsali výnos ve výši 15,1 % 

Spořicí státní dluhopisy a jejich využití

Zhodnocení finančních prostředků, příprava na odchod do důchodu, spoření pro děti či ochrana peněz před inflací – toto jsou nejčastější důvody, proč se lidé ke koupi dluhopisů uchylují. Zejména ty protiinflační se mohou zdát jako trefou do černého, vzhledem k prozatím poměrně vysokým připisovaným úrokům.

Řada expertů ale předvídá, že se do dvou let ČNB podaří nezvykle vysokou míru inflace zkrotit. Za 6 let, kdy budou protiinflační dluhopisy splatné, tak po zprůměrování úrokových sazeb pravděpodobně získáme výsledek kolem 10 % p.a. A to odpovídá běžnému stavebnímu spoření.

Státní dluhopisy s různými dobami splatnosti a výnosem

Jedním ze základních hledisek, jak dluhopisy rozlišovat, je i délka jejich splatnosti. Z tohoto pohledu je dělíme na:

V případě státních dluhopisů se nejčastěji setkáte s těmi střednědobými a dlouhodobými. V současné době existují i fondy krátkodobých dluhopisů (doba splatnosti 1-3 roky). Právě ty nabízí vyšší výnos – kolem 5-6 %. Podle expertů při správném načasování jejich nákupu lze dosáhnout až na 10% zhodnocení. V případě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů se pak úrok pohybuje ve výši 0,25 – 5,5 % ročně.

Jak nakoupit státní dluhopisy

Pokud se rozhodnete si tento druh cenných papírů pořídit, máte na výběr několik možností. Buď nákup provedete skrze žádost adresovanou distributorům, jenž pro vás za poplatek nákup vyřídí. Nebo dluhopisy koupíte sami na pobočkách oficiálních distributorů, tj. Česká spořitelna a ČSOB. Tento způsob je zřejmé tím nejjednodušším. Alternativně můžete vše vyřídit dálkově přes elektronický přístup ke správě majetkového účtu, tedy centrální depozitář Burzy cenných papírů Praha.

Pokud máte zájem o koupi spořicích dluhopisů, dobře sledujte výzvy na stránkách Ministerstva financí. Aktuálně ale žádné upisovací období emisí Dluhopisů Republiky neprobíhá (*informace platná v době vydání článku). 

Jaké jsou náklady na nákup a držení státních dluhopisů

Náklady jsou téměř nulové. Jediné, co zaplatíte navíc nad výši nominální hodnoty, je poplatek distributorovi 250 Kč za zřízení majetkového účtu. Setkat se ještě můžete ještě s poplatkem za převod vlastnictví dluhopisů v rámci dědického řízení. Opět jde o zanedbatelnou částku – 60 Kč. Pokud se ptáte na výši odvodu daní z výnosu, pak vězte, že výnosy ze státních dluhopisů jsou od daně osvobozeny. I proto se těší mezi investory poměrně velké popularitě.
Státní dluhopisy: Jak do nich investovat a vyplatí se to vůbec? obrázek 3

Investice do státních dluhopisů a fondů s dluhopisy

Je pro vás investování úplně novou zkušeností? Jakýkoliv finanční poradce vám poradí v první řadě diverzifikovat své investiční portfolio. Jinými slovy spíše než na jednoho koně vsadit na několik titulů. Tím snížíte riziko poklesu hodnoty své celkové investice.

Tou nejjednodušší cestou, jak rychle získat diverzifikované portfolio, je investovat do dluhopisových fondů. Jde o podílové fondy, které investují výhradně do dluhopisových nástrojů a až desítek titulů. Zaměřeny mohou být na vedle korporátních dluhopisů právě i na ty státní. 

Fondy se státními dluhopisy a jak je využít pro diverzifikaci portfolia

Správce podílového fondu se státními dluhopisy může investovat prostředky také do dluhopisů vydaných státními agenturami, centrálními bankami nebo jinými institucemi. Důležité je, že schopnost splácení úroků těmito institucemi je zaručena státem. Přemýšlíte do čeho investovat v roce 2023? Toto řešení může být pro vás tím optimálním, pokud: 

Záleží vám na tom, jaké projekty svými prostředky podpoříte?
Vyberte si dluhopisy společnosti, jenž vedle byznysu myslí i na životní prostředí.

Výhody a rizika investice do státních dluhopisů

Státní dluhopisy bezesporu mají své výhody. Jde především o nízké riziko, které vyhledávají konzervativní investoři. Jako benefit může být vnímán i fakt, že jejich nákupem se svým způsobem podílíme na „provozu“ státu. Na druhou stranu, jejich výnos je velmi nízký, v současné době ani neporáží inflací, když se pohybuje v rozmezí 4,5 až 5 % p.a. Další jejich výraznou nevýhodou je i většinou relativně dlouhá doba splatnosti, která sebou nese nebezpečí poklesu hodnoty investice.

Pro srovnání korporátní dluhopisy sice obecně spojujeme s větší mírou rizika, ale odpovídá tomu i vyšší výnos. Nebezpečí ztráty své investice navíc můžete velmi dobře minimalizovat, pokud zvolíte dluhopisy s poměrně krátkou dobou splatnosti a ověřeného emitenta, jenž se pohybuje v perspektivním oboru, expanduje, má nasmlouvané zakázky na několik let dopředu, popř. úroky vyplácí měsíčně. Přesně tak, jako KD Chemiko. 

Státní dluhopisy: Jak do nich investovat a vyplatí se to vůbec? obrázek 5

Státní dluhopisy - koupit, či nechat být?

Předtím než se pro investici do státních dluhopisů definitivně rozhodnete, zvažte možnost konzultace s odborníky. Nepodceňujte také důležitost investičního plánování a sledování aktuálního vývoje na trhu s dluhopisy. Přemýšlejte, jestli státní dluhopisy opravdu vyhovují vašim požadavkům.

Investiční trh totiž nabízí řadu alternativ, které vaše peníze dokáží zhodnotit lépe. Jednoznačně lze doporučit korporátní dluhopisy, které nabízí vyšší výnos. Navíc při pečlivé volbě projektu nebo společnosti riziko ztráty investice bude minimální.

Zhodnoťte své peníze co nejvýhodněji
S dluhopisy KD Chemiko připište úrok 13,5 % každý rok.