fbpx

Emise dluhopisů: Vše, co potřebujete vědět o jejich vydávání

Stát není jediným subjektem, který může vydávat emise dluhopisů. V současné době jsou možnosti investic do dluhopisů mnohem širší. Zajímavým doplňkem vašeho portfolia tak mohou být i korporátní dluhopisy. Ty na rozdíl od těch státních nabízejí výhodnější zhodnocení vašich vložených financí. 

Investováním vašeho kapitálu necháte své peníze pracovat

Korporátní dluhopisy mohou být cestou, jak dosáhnout zajímavých výnosů. 

Emise dluhopisů: Vše, co potřebujete vědět o jejich vydávání obrázek 1

Dluhopis patří do skupiny cenných papírů. Na rozdíl od akcií však představují dluhopisy dlouhodobý závazek emitenta (tedy toho, kdo dluhopisy vydává) vůči tomu, kdo tento cenný papír vlastní. Emitování dluhopisů pak znamená vydávání nových dluhopisů na trh. Dluhopisy mohou vydávat různé entity. Nejčastěji to mohou být vlády, ale také územní celky, ale existují i firemní dluhopisy.Tedy dluhopisy, které vydávají korporace či firmy.

Důvod, proč různé instituce, státy a firmy vydávají dluhopisy, je velmi prostý. Cílem je získání finančních prostředků na své aktivity nebo projekty. Co se týče například firemních dluhopisů, důvody, proč firma přistupuje k tomuto kroku mohou být mnohé: 

Přehled klíčových termínů a jejich význam

Korporátní emise dluhopisů

Korporátní nebo-li firemní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydávají korporace nebo firmy k získání finančních prostředků. Pro mnoho firem je to jednodušší a efektivnější způsob, jak získat potřebné peníze na různé inovace či projekty. Pro investory je zase investice do dluhopisů firem zajímavým způsobem, jak zhodnotit své prostředky a zároveň přispět i na projekty, které jsou jim blízké.
Vydávají se ve třech režimech: 
Emise dluhopisů: Vše, co potřebujete vědět o jejich vydávání obrázek 3

Podlimitní emise dluhopisů je oblíbená hlavně v případě menších či středních společností. Hodnota emise korporátních dluhopisů nesmí přesáhnout 1 mil. Eur (a ekvivalent v české měně). Společnosti si tuto svoji nabídku sami inzerují a distribuují.

Nejčastěji přes své webové stránky. Příkladem může být společnost KD Chemiko, která nabízí investorům možnost vložit své peníze do projektu inovativní a ekologické metody zpracování odpadu.

Privátní emise dluhopisů jsou charakteristické tím, že nedochází k veřejné emisi dluhopisů, ani k veřejné nabídce. Dluhopisy jsou nabídnuty a rozkoupeny soukromými investory na základě individuálních jednání. Nabídkou oslovených investorů však nesmí být více než 149.

Veřejná nabídka s prospektem schváleným ČNB je cestou, kterou se vydávají velké korporace. Tento proces je administrativně mnohem náročnější a menším firmám s nižším objemem peněz se nevyplatí. Výhodou této možnosti je, že zde nejsou žádné omezení v objemu hodnoty emise či propagace. 

Korporátní dluhopisy vydávané firmami jsou jednou z cest, jak zhodnotit své peníze
Zároveň však nabízejí i investici do smysluplných projektů. Podpořte zajímavé nápady a zároveň nechte své peníze vydělávat.

Emise státních dluhopisů

Státní dluhopisy vydávají státy. Emise státních dluhopisů slouží jako finanční zdroj pro jejich rozpočet. Lze říci, že vložení peněz do státních dluhopisů bývá považováno za jednu z velmi bezpečných investic.

Na druhou stranu je však tato relativně bezpečná investice vykoupena velmi nízkým výnosem a často se tedy držení státního dluhopisu za účelem zisku nevyplatí. Pokud tedy uvažujete, kam investovat milion, a nebojíte se většího rizika, mohou být právě firemní dluhopisy zajímavou cestou zhodnocení vašeho kapitálu. 

2 základní rozdíly mezi korporátními a státními dluhopisy:

Účtování státních dluhopisů se liší podle toho, zda jsou drženy státními úřady, centrálními bankami nebo soukromými investory. V případě, že jsou drženy centrální bankou nebo státními úřady, jsou brány jako součást státního dluhu. V případě soukromých investorů jsou dluhopisy zaznamenány v bilanci.

Nová emise státních dluhopisů probíhá každý rok. Emise dluhopisů v roce 2023 bude zřejmě jako v minulých letech dosahovat úctyhodné výše. Je to dáno tím, že státy, podobně jako v minulých letech, potřebují získat velké množství financí na své fungování.

Pro české investory mohou být zajímavé i emise korunových dluhopisů. Ty jsou emitovány v českých korunách a díky tomu nepodléhají riziku výkyvů kurzů cizích měn. 

Emise dluhopisů: Vše, co potřebujete vědět o jejich vydávání obrázek 5

Emise dluhopisů v praxi

Vydávání firemních dluhopisů je upraveno zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Emitent dluhopisu si nejprve musí určit podmínky jako je výše úrokové sazby a splatnost. Samotný dluhopis potřebuje ještě další náležitosti, jako je samotné označení “dluhopis” v dokumentu, uvedení dlužné částky jako jmenovité hodnoty, výnos dluhopisu a datum splatnosti. Další podrobnosti jsou uvedené v daném zákoně o dluhopisech.

Emitent dluhopisu toto zaúčtuje ve svém účetnictví jako závazek a zároveň pohledávku za budoucími majiteli dluhopisu. Jakmile je dluhopis prodán, pohledávka se tímto krokem ruší. V účetnictví věřitele je vlastnictví dluhopisu chápáno jako majetek.

Investovat do dluhopisů je celkem jednoduché. Firmy si své dluhopisy většinou inzerují sami na svých webových stránkách. Zároveň je můžete získat i přes odborníky, kteří vám mohou s výběrem poradit. 

Závěr

Vydávání dluhopisů je důležitou součástí procesu získávání finančních prostředků ze strany mnoha institucí i firem. Vydávání státních dluhopisů je běžnou součástí agendy státu, který tím získává peníze na svůj chod. Podobně se chovají i firmy, které tímto způsobem efektivně získávají finanční prostředky pro své projekty.
Investice do firemních dluhopisů je zajímavou možností, kam investovat své peníze
Firma KD Chemico nabízí vysoké zhodnocení investic, ale i smysluplný projekt nabízející inovativní řešení v rámci odpadového hospodaření.