fbpx

Jak rozpoznat rizikové dluhopisy: Co byste měli vědět před investováním?

Investování do dluhopisů je často považováno za relativně bezpečnou alternativu k akciím, ale ne všechny dluhopisy jsou stejné. Mezi spoustou druhů dluhopisů existují i rizikové dluhopisy, které nemusí představovat vhodnou investici, pokud nejste s vysokým rizikem srozuměni.

Předtím, než se rozhodnete investovat své peníze do dluhopisů, je důležité znát různé typy rizik, které s nimi mohou být spojeny. V tomto článku se zaměříme na to, jak rozpoznat rizikové dluhopisy a co byste měli vědět před investováním. 

Začněte investovat do stabilních dluhopisů a zhodnoťte své peníze
Využijte výhod investování do dluhopisů a ochraňte své peníze před výkyvy na trhu.
Jak rozpoznat rizikové dluhopisy: Co byste měli vědět před investováním? obrázek 1
Rizikové dluhopisy jsou typem dluhopisů, které mají vyšší míru rizika než běžné dluhopisy s pevným výnosem. Tyto dluhopisy nabízejí investorům vyšší výnos, aby kompenzovaly vyšší riziko, které s nimi souvisí.

Proč je výnos vyšší?

Rizikové dluhopisy jsou obvykle vydávány společnostmi s horší finanční situací nebo s nižší bonitou. Jedná se tedy zpravidla o korporátní dluhopisy. Rizikové dluhopisy mají proměnlivý výnos, což znamená, že investor neví přesně, kolik peněz získá z investice. Na rozdíl od dluhopisů s pevným výnosem, které mají stanovenou dobu splatnosti a výši úrokových plateb, mají rizikové dluhopisy omezenou dobu splatnosti a úrokové platby mohou být nižší, než by investor očekával.

Jak se liší od klasických dluhopisů?

Rizikovost lze určit pomocí ratingu, tedy hodnocení kvality dluhopisu. Ratingové agentury hodnotí dluhopisy podle rizikovosti a přidělují jim rating dluhopisu od AAA (nejvyšší kvalita) až po D. Dluhopisy s nejvyšším ratingem AAA jsou považovány za nejbezpečnější, zatímco dluhopisy s nižšími ratingy jsou považovány za rizikovější.

Rizikové dluhopisy v praxi

Oblast investování do rizikových dluhopisů není bez rizik, ale výběr správného emitenta a posouzení kvality jeho emise může riziko minimalizovat. Jak tedy správně na to, aby se pravidelné investování skutečně vyplatilo?

Jak rozpoznat rizikové dluhopisy: Co byste měli vědět před investováním? obrázek 3

Příklady rizikových dluhopisů a jejich emitentů

Mezi příklady rizikových dluhopisů patří například dluhopisy společnosti Lehman Brothers, která zkrachovala v roce 2008, což mělo negativní dopad na majitele těchto dluhopisů. Dalším příkladem jsou dluhopisy společnosti Enron, která v roce 2001 zbankrotovala a investoři přišli o své peníze.

Rizikové mohou být ale i vládní dluhopisy, výrazným příkladem je třeba Argentina, nebo Puerto Rico, státy, které vyhlásily v minulosti bankrot. 

Jak se dá investovat do rizikových dluhopisů a jaká jsou rizika

Investovat do rizikových dluhopisů existuje několika způsoby, včetně nákupu přímo od emitenta, nákupu prostřednictvím investičních fondů a obchodování na sekundárním trhu. Při investování do rizikových dluhopisů je důležité mít na paměti, že výnosy jsou vyšší, ale vyšší jsou i rizika, což může vést k většímu výkyvu cen a potenciálním ztrátám.

Proč zvolit korporátní dluhopisy od KD Chemiko

Korporátní dluhopisy od KD Chemiko jsou dobrou volbou pro investování, protože jsou emitovány společností s dlouholetou historií a dobrou pověstí. KD Chemiko má vynikající ratingy od nezávislých agentur, což značí vysokou kvalitu emise a snížené riziko pro investory.

Investoři mohou očekávat stabilní výnosy z investice do korporátních dluhopisů KD Chemiko, aniž by se museli obávat výrazných výkyvů cen nebo možných ztrát spojených s investicemi do rizikových dluhopisů.

Vsaďte na jistotu v podobě lukrativních korporátních dluhopisů KD Chemiko
Tyto dluhopisy nabízejí pevný výnos a jsou emitovány stabilní a zavedenou společností s vynikající pověstí na trhu.

Jak minimalizovat rizika při investici do dluhopisů?

Investice do dluhopisů mohou být relativně bezpečnou a stabilní investiční možností, ale i tak nesou určitá rizika. Investice do rizikových dluhopisů však mohou být ještě riskantnější. Zde jsou některé rady, jak minimalizovat rizika spojená s investicemi do dluhopisů obecně a rizikových dluhopisů zvláště:
1. Důkladně se informujte o emitentovi dluhopisu:

Při investování do dluhopisů je klíčové důkladně prozkoumat finanční stabilitu a výkonnost emitenta. Měli byste také zohlednit důvěryhodnost ratingových agentur, které emitentovi přidělily rating. Ratingové agentury jako Standard & Poor's, Moody's nebo Fitch Ratings poskytují hodnocení bonity emitentů a jejich dluhopisů. Tyto ratingy poskytují investorům srovnávací nástroj a pomáhají jim odhadnout riziko spojené s daným dluhopisem. 

2. Zvažte různé typy dluhopisů:

Existuje mnoho různých typů dluhopisů, např. vládní dluhopisy, korporátní dluhopisy, městské dluhopisy, dluhopisy s pevným nebo variabilním úrokem, protiinflační dluhopisy atd. Rozhodněte se, který typ dluhopisu by mohl být pro vás nejlepší, a pečlivě zvažte rizika spojená s každým typem. 

3. Mějte na paměti, že vysoký výnos znamená vysoké riziko:

Důkladně zvažte, zda je vysoký výnos dostatečně vyvážen rizikem spojeným s daným dluhopisem. Obecně platí, že vysoký výnos je spojen s vyšším rizikem. Než se rozhodnete investovat do dluhopisu s vysokým výnosem, proveďte si důkladný výzkum a pečlivě zvažte, zda jste připraveni na možné rizika. 

4. Sledujte trhy a zprávy:
Sledujte aktuální situaci na trhu a informace o emitentovi dluhopisu, abyste mohli rychle reagovat na možné změny. Dluhopisové trhy jsou dynamické a mohou se rychle měnit, zejména u rizikových dluhopisů.

Co když mám problém s rizikovou investicí?

Pokud se dostanete do potíží s investicemi do rizikových dluhopisů, je důležité jednat co nejdříve a zvolit strategii. Zde jsou některé možnosti, jak se zachovat:
Je důležité si uvědomit, že investice do rizikových dluhopisů jsou obvykle vhodné pro investory s větším kapitálem, kteří jsou ochotni přijmout větší riziko. Před investováním do jakéhokoli dluhopisu je důležité pečlivě zvážit všechna rizika a poradit se s odborníkem na finanční poradenství.

Shrnutí a pár rad na závěr

Rizikové dluhopisy jsou dluhopisy emitované společnostmi s nízkým ratingem, což znamená vyšší riziko pro investory. Je důležité pečlivě zvažovat investice do rizikových dluhopisů a důkladně se informovat o emitentovi dluhopisu, jeho finanční stabilitě a ratingu přiděleném ratingovými agenturami. Je také důležité diverzifikovat své portfolio a sledovat aktuální situaci na trhu a informace o emitentovi dluhopisu.

Proč KD Chemiko

Investice do korporátních dluhopisů od KD Chemiko je jednou z možností, jak minimalizovat riziko spojené s investicí. KD Chemiko má vynikající finanční stabilitu a rating AA- od spolehlivé ratingové agentury, což znamená, že je považována za spolehlivého emitenta dluhopisů. Navíc nabízí stabilní výnos a investoři mohou využít profesionálního poradenství pro efektivní správu svých investic.
Nenechávejte peníze ztrácet hodnotu na běžných účtech, jděte cestou bezpečné investice do dluhopisů
Rozhodněte se pro investování do korporátních dluhopisů a uvidíte, jak se vaše investice postupem času budou zvětšovat.