fbpx

Předčasné splacení dluhopisu – co to přesně znamená a jak o něj správně požádat

U předčasného splacení dluhopisů záleží na emisních podmínkách. Emitenti nejsou povinni dluhopisy vykupovat před splatností, ale nabízejí tuto možnost jako gesto investorům. Toto pravidlo platí zejména pro korporátní dluhopisy, ale i stát umožňuje předčasné splacení svých dluhopisů.

Přemýšlíte o investicích do dluhopisů a chcete se v této problematice lépe orientovat? V našem článku vám vysvětlíme důvody, proces a správný postup při žádosti o předčasné splacení. 

Nadstandardně výhodná investice nemusí být riskantní spekulace
Investujte do úspěšného mezinárodního projektu na zpracování odpadu s pomocí pyrolýzy.
Předčasné splacení dluhopisu – co to přesně znamená a jak o něj správně požádat obrázek 1

Pokud se chystáte investovat poprvé, je dobré ujasnit si, jak fungují dluhopisy. Vaše volné finanční prostředky můžete zhodnotit různým způsobem. Nejčastěji investoři nakupují státní nebo korporátní dluhopisy. Státní cenné papíry představují bezpečný a garantovaný způsob, jak ochránit úspory před rostoucí inflací. Nicméně výnos z tohoto typu dluhopisu není zpravidla vysoký.

Korporátní dluhopisy jsou rizikovější, protože dlužníkem je konkrétní firma nikoliv stát. Míru rizika ale vyvažuje velmi atraktivní výnos. V některých případech nabízí firmy výnosy vyšší než 10 %. Mějte ale na paměti, že čím vyšší je slibovaný zisk, tím vyšší je také míra rizika.

Výnosy se vyplácí měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Zdanění dluhopisů soukromých firem je 15 %. V případě korporátních cenných papírů je také nutné počítat s vyšší cenou dluhopisu. 

Co znamená předčasné splacení dluhopisů?

Dle konkrétních emisních podmínek může k předčasnému splacení dluhopisů dojít na základě výzvy od emitenta nebo vlastníka dluhopisu.

Podrobné informace najdete v emisních podmínkách. V některých případech si emitent písemně vyhrazuje právo splatit dluhopisy předčasně. Proto si vždy předem pečlivě prostudujte všechny emisní podmínky. Některé dluhopisy jsou výhodné pouze zdánlivě.

Emise dluhopisů jsou dané zákonem. Nicméně může je vydávat prakticky kdokoliv nejen soukromé společnosti, ale také fyzické osoby a různé organizace. ČNB dohlíží pouze na to, aby emitent splnil všechny zákonem dané formální náležitosti. Během tohoto procesu tedy neověřuje bonitu emitenta.

Dobře si tedy promyslete, komu své úspory svěříte. Může se totiž stát, že emitent nedostojí svým závazkům a přestane vyplácet výnosy ve stanoveném termínu a v nejhorším případě můžete přijít i o jistinu. 

Z jakého důvodu žádá emitent o předčasné splacení dluhopisů?

Pokud emitent vydal dluhopisy s vysokou sazbou a v mezičase klesnou úrokové sazby, může sám předčasně dluhopisy splatit. K tomuto kroku tedy emitent přistupuje, pokud je pro něj toto řešení výhodnější. Toto právo si vyhrazují v emisních podmínkách.

Jak podat žádost o předčasné splacení dluhopisů?

Žádost o předčasné splacení všech dluhopisů nebo jejich části je nutné podat v souladu s emisními podmínkami. Jak už ale bylo zmíněno výše, v případě korporátních dluhopisů nemá emitent ze zákona povinnost k odkupu před lhůtou splatnosti přistoupit.

Podmínky pro předčasné splacení státních a korporátních dluhopisů se tedy výrazně liší.
O předčasné splacení státních dluhopisů můžete požádat jednou ročně zdarma a bez finanční penalizace.

U korporátních cenných papírů záleží na specifických podmínkách emitenta. Předčasné splacení může být penalizováno a samotná žádost může být také zpoplatněná. Pokud se chcete vyhnout nepříjemnostem, dobře si přečtěte všechny emisní podmínky. 

Nemusíte hned investovat statisíce
Začněte s malou částkou a poté, co si náš dluhopis ověříte, můžete postupně přikoupit další.

Podmínky předčasného splacení u různých druhů dluhopisů:

Tato transakce je ale často pro vlastníka dluhopisu nevýhodná. Může dojít ke snížení slibovaného výnosu a může být také spojená s dodatečnými náklady (poplatek za žádost, finanční penalizace). V některých případech emitent předčasné splacení neumožňuje vůbec.

Naopak pokud si emitent vyhradí právo pro předčasné splacení v emisních podmínkách, může splatit dluhopisy před lhůtou splatnosti, pokud je pro něj tato možnost finančně výhodnější. V případě, že emitent postupuje v souladu s emisními podmínkami, musí vlastník dluhopisu k odkupu přistoupit. Stabilní společnosti mají jasně definované, férové podmínky a snaží se vyjít investorům vstříc. KD Chemiko se řadí mezi ně. Naše služby jsou natolik žádané, že máme nasmlouvané zakázky na roky dopředu. Díky tomu můžeme nabízet nadstandardní výnosy, které vám zajistí slušný pasivní příjem. 

Vlastník dluhopisu podá žádost prostřednictvím distributora na základě emisních podmínek. Žádost není zpoplatněná a předčasné splacení není finančně penalizováno. Nicméně je nutné splnit podmínku minimálního počtu dluhopisů (je uvedený v emisních podmínkách a vztahuje se k jednomu datu předčasného splacení). Pro investora je ale vždy finančně výhodnější držet státní dluhopisy co nejdéle. 

Jaké nabízí korporátní dluhopisy výnosy?

Co je to úrok? Zjednodušeně řečeno je to odměna, kterou získáte za to, že jste dané firmě půjčili peníze. Jste tedy jejím věřitelem. Firma, která vydává dluhopisy se zavazuje, že vám bude vyplácet měsíčně nebo čtvrtletně určitý úrok neboli výnos. V případě korporátních dluhopisů se výnosy pohybují i nad 10 %. Jsou tedy několikanásobně vyšší než výnosy ze státních dluhopisů, na druhou stranu jsou více rizikové. 

Předčasné splacení dluhopisu – co to přesně znamená a jak o něj správně požádat obrázek 3

Před nákupem dluhopisu vždy prostudujte emisní podmínky

Předčasné splacení dluhopisu má svá pravidla, která se ale liší dle druhu daného dluhopisu. Zatímco v případě státních dluhopisů může vlastník podat žádost jednou ročně zdarma, aniž by přišel o část výnosu. V případě korporátních dluhopisů si podmínky podání žádosti určuje daná společnost.

Ze zákona navíc nemá povinnost k odkupu před splatností přistoupit. Nákup korporátních dluhopisů realizujte tedy až po důkladném zhodnocení kvalit emitenta a prostudování všech emisních podmínek. Některé společnosti v podmínkách výrazně znevýhodňují investory. Proto zvažte, zda očekávaný výnos dostatečně vyvažuje míru rizika. 

Zajistěte si pravidelný měsíční příjem
Naše dluhopisy nabízíme s výnosem 13,5 % P. A.