fbpx

Co je to úrok a jeho druhy a co úroková sazba

Aktuálně se potýkáme s výrazným zdražováním. Vyplatí se proto zamyslet nad způsoby, jak své volné prostředky investovat a bránit jejich znehodnocení. V souvislosti s tím se můžete setkat s řadou pojmů, někdy ne zcela jasných, avšak svým významem rozhodujících. V tomto příspěvku se zaměříme na úplné základy a ozřejmíme si, co je to úrok, úrokové sazby a jejich druhy.

Zjednodušeně řečeno bychom tak mohli označit odměnu za zapůjčení finančních prostředků. Ty můžete zapůjčit vy například nákupem korporátních dluhopisů vybrané společnosti – té tak poskytnete peníze pro realizaci konkrétního projektu a po dohodnuté době vám vrátí půjčenou částku navýšenou právě o úroky.

Existuje samozřejmě i opačná situace, kdy si peníze půjčíte sami, například v podobě hypotéky. V tomto případě platíte odměnu vy bance. Je pak ve vašem zájmu hledat nízké úroky, abyste si připlatili co nejméně.

Investujte do ekologických dluhopisů KD Chemiko s úrokem 13,5 % ročně
Pomozte tím zrealizovat projekt na proměnu odpadů ve znovupoužitelné hodnotné suroviny a zároveň si vybudujte i pasivní zdroj příjmů

Co znamená úroková sazba či míra

Je to jednoduché – jde o úrok vyjádřený v procentech. Jednoduchou matematickou operací pak dokážete spočítat, kolik dostanete či zaplatíte navíc oproti ivestované/zapůjčené částce.

Tyto sazby mohou být nastaveny buď neměnné (fixní) či proměnlivé, které lze snižovat/zvyšovat.

Co je to úrok a jeho druhy a co úroková sazba obrázek 1
Kromě výše úroku si dávejte velmi dobrý pozor, na jak dlouhé časové období se vztahuje. Setkáte se zpravidla s následujícími označeními: 
Všimněte si, že je obrovský rozdíl, má-li dlužník vrátit půjčenou částku s 5% úrokem p. a. (za rok) nebo 5% p. d. (za den).

RPSN a úrok z prodlení

Pod touto zkratkou se skrývá roční procentní sazba nákladů. O co přesně jde? Jedná se procentuální vyjádření sumy, kterou dlužník zaplatí nad rámec splátky.Vedle úrokové sazby obsahuje i ostatní náklady s půjčkou spojené. Může jít například o poplatek za vyřízení úvěru nebo vedení účtu.

Úrok z prodlení je pro změnu částka, kterou musí dlužník věřiteli zaplatit, pokud že mu peněžitou pohledávku neuhradí včas. Pozor, nárok na úroky z prodlení vzniká věřiteli automaticky, byť není smluvně ujednán. Na jeho výši se mohou strany dohodnout, pokud tak neučiní, jeho výše vychází z občanského zákoníku a v něm odkazovaných právních předpisů. 

Co je to úrok a jeho druhy a co úroková sazba obrázek 3

Běžné a složené úroky - co to je a čím se liší jak je vypočítat?

V praxi se setkáte zejména s následujícími typy úročení:

1. Běžné úročení

Vypočítává se z vloženého/zapůjčeného kapitálu. Samotné úroky se pro další úročení nezapočítávají.

Příklad: Máte hypotéku ve výši 10 000 000 Kč s roční úrokovou sazbou 1%. Při tomto typu úročení zaplatíte každý rok 100 000 Kč navíc. 

2. Složené úročení

V tomto případě se spolu s vloženým/zapůjčeným obnosem úročí i dříve připsané úroky.

Tento typ je pro spoření výhodnější než předchozí, pro půjčky však zcela naopak – ve finále byste zaplatili vyšší sumu.

Jestliže například vložíte na spořicí účet 100 000 Kč s 1% roční úrokovou mírou, v prvním roce získáte 1 000 Kč. Druhý rok se úrok bude počítat z celkové částky 101 000, tj.vloženého počátečního vkladu navýšeného o získané úroky. Výchozí zhodnocovaná částka tak bude postupem času dále narůstat. 

3. Pásmové úročení

To velmi často aplikují banky. Jak funguje? Na principu pásem, přičemž pro každé je stanovena jiná sazba.

Příklad: Otevřete si u banky spořicí účet a vložíte na něj 100 000 Kč. Peněžní instituce částku úročí ve dvou různých pásmech. První pásmo je definováno pro rozmezí 0 – 50 000 Kč s úrokovou sazbou p. a. 1 %. Pro druhé pásmo od 50 001 do 200 000 Kč je stanovena roční úroková míra 1,5 %. 

Miinimální rizika a pevné výnosy s pravidelnou výplatou i v době tržních nejistot
To jsou jen některé z důvodů, proč by část vašeho portfolia měly tvořit právě dluhopisy. Podívejte se, jaké dluhopisy vám můžeme nabídnout my!

Záporný úrok a proč si na něj dávat pozor

Při otázce jak zhodnotit peníze dlouhodobě musíte myslet na to, jak se změní jejich kupní síla v průběhu let s ohledem na inflaci. Pro lepší představu se sami zkuste zamyslet nad tím, co si v současné době můžete koupit za 1 000 Kč, a co jste si za stejnou částku mohli dovolit před 5 a 10 lety.

O záporném úroku mluvíme tehdy, když je úroková sazba v porovnání s inflací příliš nízká. Nominální hodnota vložených peněz sice narůstá, reálně ale ztrácí kupní sílu. Až proto budete přemýšlet o tom, jak spořit dětem, nezapomeňte míru inflace vzít v potaz. 

Zajistěte si pravidelný příjem a zároveň podpořte ekologický projekt, který má smysl

13,5 % ročního zisku a čistší životní prostředí – obojí vám přinese koupě našich obligací