fbpx

Protiinflační dluhopisy chrání úspory před inflací. Existuje podobně výhodná alternativa?

Češi často nechávají své úspory volně ležet na běžném účtu, ale současná ekonomická situace je nutí přemýšlet o tom, jak je zhodnotit. Protiinflační dluhopisy jsou bezpečnou volbou pro zhodnocení finančních prostředků, když je dlužníkem stát, který vyplácí úrok v závislosti na inflaci.

Dluhopisy Republiky jsou v současné době pozastaveny, ale existují další alternativy s minimálním rizikem a slušnými výnosy. Přečtěte si, na jakém principu fungují protiinflační dluhopisy, jaké jsou jejich hlavní benefity a jak si ve srovnání s nimi vedou další druhy dluhopisů.

Korporátní dluhopisy vám umožní zhodnotit úspory a zároveň podpořit konkrétní firmu na základě jejího podnikatelského záměru
Vaše investiční rozhodnutí může mít přímý vliv na zlepšení kvality životního prostředí.
Protiinflační dluhopisy chrání úspory před inflací. Existuje podobně výhodná alternativa? obrázek 1

Tento typ dluhopisů vydává stát ve snaze snížit dopady narůstající inflace. Jedná se o konzervativní typ investice, kterou lze v našich ekonomických podmínkách objektivně považovat za velmi bezpečnou. Česká republika má vysoké ratingové hodnocení. Riziko, že by stát nemohl dostát závazkům vůči věřitelům (občanům) je tedy minimální.

Toto pravidlo samozřejmě neplatí, pokud se rozhodnete nakoupit dluhopisy zemí, které jsou hodnoceny jako rizikové. Státy, jejichž ekonomická situace není stabilní, nemusí být z dlouhodobého hlediska schopny své dluhy splácet. Investice do takových státních dluhopisů tedy není bezpečná, nicméně země s nízkým ratingem často nabízí velmi štědré výnosy a díky tomu jsou pro potenciální investory atraktivní i přes vyšší míru rizika. 

Proč je pro investory nákup českých protiinflačních dluhopisů důležitý?

Tento druh dluhopisu 100% ochrání úspory proti inflaci, jedná se tedy o nejjistější a nejbezpečnější investici, které se za současných podmínek nevyrovnají termínované vklady, spořicí účty nebo stavební spoření. Takto bezpečný produkt by tedy neměl chybět v žádném investičním portfoliu.

Druhy protiinflačních státních dluhopisů

Pokud se s investováním teprve nesměle seznamujete a zatím netušíte, do čeho investovat, státní dluhopisy jsou dobrým odrazovým můstkem. Vybírat můžete z následujících možností: 

Protiinflační dluhopisy Republiky mají tyto 4 hlavní benefity:

1. Bezpečnost a stabilita
máte takřka 100% jistotu, že o vaše peníze nepřijdete a za příznivých podmínek můžete váš vklad velmi dobře zhodnotit. Investoři, kteří nakoupili dluhopisy Republiky v roce 2021, si připsali výnos 15 %. Nicméně takto vysoký zisk je výjimkou. Státní dluhopisy mají zpravidla nižší výnosy, které vyvažuje právě relativní bezpečnost investice.
2. Výhodné podmínky prodeje
ty umožňují investovat i velmi drobným investorům, kteří nemají k dispozici tolik finančních prostředků. Jeden dluhopis stát prodával za 1 000 Kč.
3. Jsou osvobozené od daně z příjmu
od 1. 1. 2021 jsou výnosy z těchto dluhopisů osvobozeny od 15% daně z příjmu. Zdaněny jsou pouze výnosy, které byly emitovány před nabytím účinnosti této novely zákona.
4. Lze je darovat
protiinflační dluhopisy můžete darovat osobám, které splňují emisní podmínky. Darování lze provést zdarma a elektronicky.

Jak koupit státní protiinflační dluhopisy?

Nákup těchto cenných papírů je poměrně snadný:
Z této charakteristiky vyplývá, že byl dluhopis Republiky nejlepším protiinflačním dluhopisem. Pokud hledáte alternativu, která by nabízela podobné výhody a stabilitu, zkuste termínované vklady. Jejich výnos je ale podstatně nižší.
Současná nabídka státních dluhopisů vás neoslovila?
Nabízíme korporátní dluhopisy s nadstandardním výnosem, které vám zajistí pravidelný měsíční příjem.

Zaujaly vás protiinflační dluhopisy?
Výnos se počítá následovně:

U reinvestičních dluhopisů jsou výnosy předem pevně dané, s tím že každý rok stoupají (viz. výše). Tato stoupající tendence slouží jako motivace pro investory, aby tento druh cenných papírů drželi co nejdéle.
 Emise 1. 7. 2020Emise 1. 10. 2020

Emise 31. 12.

2020

Emise 1. 4. 2021Emise 1. 10. 2021Emise 3. 1. 2022
Průměrný hrubý výnos 1,50 %1,00 %1,00 %1,00 %1,50 %1,50 %
Průměrný čistý výnos

1,27 %

(15 % daň)

0,85 %

(15 % daň)

0,85 %

(15 % daň)

1,00 %

(0 % daň)

1,50 %

(0 % daň)

1,50 %

(0 % daň)

 

Průměrný hrubý výnos

Průměrný čistý výnos

Emise 1. 7. 2020

1,50 %

1,27 %
(15 % daň)

Emise 1. 10. 2020

1,00 %0,85 %
(15 % daň)
Emise 31. 12.
2020
1,00 %0,85 %
(15 % daň)
Emise 1. 4. 20211,00 %1,00 %
(0 % daň)

Emise 1. 10. 2021

1,50 %1,50 %
(0 % daň)
Emise 3. 1. 20221,50 %1,50 %
(0 % daň)
Protiinflační dluhopisy se řídí vývojem spotřebitelských cen. Jejich hlavním posláním je tedy zabránit znehodnocení úspor vlivem inflace. Oba typy jsou šestileté.

Korporátní versus protiinflační dluhopisy 2023

Není pochyb o tom, že jsou protiinflační dluhopisy výborným produktem pro diverzifikaci investičního portfolia. Dluhopisy Republiky navíc vlivem vysoké inflace přinesly investorům rekordní zisky. Nestihli jste si je koupit? Nemusíte zoufat, na trhu existuje řada investičních příležitostí s nízkou i vysokou mírou rizika.
Protiinflační dluhopisy chrání úspory před inflací. Existuje podobně výhodná alternativa? obrázek 3

Jaké jsou vaše možnosti?

Korporátní dluhopisy je nutné vybírat s rozvahou

Jak nakoupit dluhopisy bezpečně? Nákup firemních cenných papírů byste neměli uskutečnit bez pečlivé přípravy. Před plánovanou investicí si zjistěte o dané společnosti co nejvíce informací. Nenechte se zlákat pouze na vidinu nadstandardních výnosů. V tomto případě platí, že čím vyšší jsou úroky, tím vyšší je míra možného rizika.

Zaměřte se na následující body: 

Protiinflační dluhopisy chrání úspory před inflací. Existuje podobně výhodná alternativa? obrázek 5
Historie emitenta

dluhopisy zcela nových společností patří mezi nejrizikovější, protože je velmi těžké odhadnout, jak si povede v reálných podmínkách. Firmy, které už na trhu působí několik let mají dohledatelnou historii. Můžete si ověřit, zda byly jejich předešlé projekty úspěšné, či nikoliv a další podstatné detaily týkající se jejich zamýšlených investic nebo managementu.

Protiinflační dluhopisy chrání úspory před inflací. Existuje podobně výhodná alternativa? obrázek 7
Podnikatelský záměr

společnost by měla velmi jasně definovat, do čeho bude vybrané prostředky investovat. Optimální jsou investice do projektů, které se již osvědčily. Taková firma nejčastěji investuje do nákupu nových zařízení a rozšiřování provozu z důvodu vysoké poptávky po jejich produktech či službách. Dostatek zakázek je pozitivním signálem, že bude v budoucnu schopna plnit závazky vůči věřitelům.

Protiinflační dluhopisy chrání úspory před inflací. Existuje podobně výhodná alternativa? obrázek 9
Ekologie

nákupem dluhopisů zhodnotíte své úspory a zároveň můžete přispět k zlepšení životního prostředí.

Protiinflační dluhopisy chrání úspory před inflací. Existuje podobně výhodná alternativa? obrázek 11
Způsob prodeje

do korporátních dluhopisů můžete investovat zcela samostatně. Nákup lze provést jednoduše online bez dalších poplatků.

Nejlepší dluhopisy nabízí velmi zajímavé výnosy, aniž byste riskovali totální ztrátu vložených finančních prostředků. Dluhopisy KD Chemiko této definici přesně odpovídají. Zabýváme se zpracováním odpadu s využitím pyrolýzy. Poptávka po našich službách převyšuje naše kapacity, proto jsme se rozhodli investovat do nové pyrolýzní linky v Králově Dvoře u Berouna. Máme nasmlouvané zakázky na roky dopředu a projektu věříme natolik, že jsme do něj vložili již 15 000 000 Kč ze svého.
Staňte se součástí mezinárodně úspěšného ekologického projektu
Nemusíte ihned investovat větší částku. Dluhopisy můžete dokupovat postupně, až si ověříte, zda tato investice splňuje vaše očekávání.