fbpx

Co jsou zelené dluhopisy a jak jejich prostřednictvím investovat do udržitelné budoucnosti

Pokud přemýšlíte o tom, kam výhodně investovat, aby se vaše finance rozmnožily, rozhodně byste neměli nechat bez povšimnutí tzv. zelené dluhopisy. Ty mají totiž kromě toho, že svému majiteli vydělávají, výraznou přidanou hodnotu v podobě podpory boje za zlepšení životního prostředí, a tak pomáhají zachránit planetu.

Investujte do nich také, vaši potomci vám budou vděční!

Připadala vám slova v předchozím odstavci příliš vznešená? Myslíte si, že podnikatelé, politici a investoři navzdory různým hlasitým prohlášením myslí jen na to, jak vydělat peníze, a boj za životní prostředí je pro ně jen prázdná fráze? Mýlíte se.

Vědci a aktivisté bili na poplach tak dlouho a tak intenzivně, že přiměli mocné a bohaté jednat a začít činit rázné a funkční kroky. A právě zelené dluhopisy jsou příkladem, kdy se k novému účelu využila stará osvědčená metoda.  

Co jsou zelené dluhopisy a jak jejich prostřednictvím investovat do udržitelné budoucnosti obrázek 1

Dluhopis - nic nového pod sluncem

Dluhopisy jako takové existují ve veřejném prostoru mnoho desítek let (historici by nám jistě řekli, že v nějaké modifikované podobě lze mluvit až o staletích). Jejich prostřednictvím získávají podnikatelské subjekty, jimiž jsou nejčastěji stát, kraj, obec, firma či fyzická osoba, prostředky na financování svých záměrů.

Za poskytnutí financí nákupem získává věřitel za nakoupené dluhopisy výnos, který je vyplácený v pravidelných intervalech a v ročním součtu představuje úrok, který se u dluhopisů pohybuje mezi deseti a patnácti procenty.  

Co se změní s barvou

Je-li dluhopis označen jako zelený, znamená to, že jeho nákupem věřitel podporuje nějakou ekologickou aktivitu, například:
Co jsou zelené dluhopisy a jak jejich prostřednictvím investovat do udržitelné budoucnosti obrázek 3

výstavbu větrné elektrárny

Co jsou zelené dluhopisy a jak jejich prostřednictvím investovat do udržitelné budoucnosti obrázek 5

instalaci solárních panelů

Co jsou zelené dluhopisy a jak jejich prostřednictvím investovat do udržitelné budoucnosti obrázek 7

výrobu ekologických paliv

Co jsou zelené dluhopisy a jak jejich prostřednictvím investovat do udržitelné budoucnosti obrázek 9

realizaci pasivních budov

Co jsou zelené dluhopisy a jak jejich prostřednictvím investovat do udržitelné budoucnosti obrázek 11

vývoj nových technologií

Ale může se pochopitelně jednat o jakoukoliv jinou záchranu krajiny, potažmo celé planety. To samo o sobě představuje pro investora přidanou hodnotu – hřejivý pocit, že dělá něco užitečného pro budoucí generace.

A protože jsou veškeré tyto podniky více než žádané, bývají osvobozeny od daně, což je pobídka jak pro emitenta, protože ušetří, tak pro věřitele, kterému o něco více vynesou. První zelené rukopisy vůnec spatřly světlo světa roku 2007 a od té doby se jejich počet zmnohonásobil, v současnosti jde o už o stovky miliard ročně. Jak si momentálně stojí v našem státě? 

Jak je to se zelenými dluhopisy v České republice?

Česká republika jako člen Evropské unie otevřela zeleným rukopisům svůj finanční trh. Sice – jak už to u nás bývá zvykem – s jistým zpožděním za západním světem, nicméně minimálně od roku 2021, kdy Raiffeisenbank vydala první zelené dluhopisy na českém trhu (s objemem 81 miliard eur), můžeme říci, že ekologicky orientované cenné papíry jsou u nás na strmém vzestupu.

Letopočet 2021 koresponduje s celosvětovým trendem, neboť právě v tomto roce investoři vložili do tohoto typu dluhopisů (říká se jim také green bonds) 513 miliard dolarů, což je částka, kterou lze považovat za rekordní.

Od té doby se zelených příležitostí začali chopit jak státy a velké společnosti, tak soukromí investoři. Příkladem prvních mohou být Česká spořitelna nebo společnost ČEZ, které si emisí zelených dluhopisů slibují zisk, jejž hodlají investovat do dalších žádaných zelených projektů.

Také mnoha firmám zabývajícím se energiemi, stavitelstvím a podobnými činnostmi, které mají co dělat s udržitelným rozvojem, se otevřel nový prostor k získávání finančních prostředků. S rostoucím zájmem o zelené dluhopisy bylo potřeba udělat pořádek a stanovit pravidla. 

Co jsou zelené dluhopisy a jak jejich prostřednictvím investovat do udržitelné budoucnosti obrázek 13

Kolik odstínů má zelená?

V raném období existence zelených dluhopisů se jejich vlastnosti, respektive vlastnosti jimi financovaných podnikatelských záměrů, řídili nezávaznými standardy zcela na principu dobrovolnosti. Netvrdíme, že to bylo pravidlem, ale mohlo se stát, že nálepka “zelený” zůstala někdy pouhým slovem.

Až Evropská unie jako lídr ve vydávání zelených dluhopisů stanovila jasná pravidla, která určují, zda a do jaké míry je dluhopis “zelený”. Odborní externí posuzovatelé na základě daných kritérií jsou schopni to formulovat a vyčíslit poměrně přesně. Zohledňuje se zejména, do jaké míry je v záměru zahrnuta:

Pokud je v současnosti v našich zeměpisných šířkách dluhopis označen přívlastkem zelený, můžete mít jistotu, že se jeho nákupem podílíte na zlepšení životního prostředí, případně také dostupnosti kvalitního bydlení.

Kdo může zelené dluhopisy vydávat?

Jako u nezelených dluhopisů jsou emitenty státy, nadnárodní korporace nebo i menší podnikatelské subjekty. Pravdou je, že podíl státu u nás je ve srovnání s jinými zeměmi v této oblasti relativně malý, ale korporacím ve spojení se soukromými bankami a soukromým emitentům se daří tento stále poptávanější druh cenného papíru nabízet. Investoři je chápou jako rozumné zhodnocení peněz a zájem neutuchá.

Schvalovací procedura “zelenosti” není nijak složitá a nabídka, shánění investorů a prodej lze uskutečnit online na webových portálech emitentů. Příkladem takového úspěšného podniku může být firma KD Chemiko.

Co jsou zelené dluhopisy a jak jejich prostřednictvím investovat do udržitelné budoucnosti obrázek 15

Příklad úspěšného financování pomocí zelených dluhopisů

KD Chemiko je na poměry současného globalizovaného světa relativně malá společnost, která se rozhodla na základě předchozích úspěšných zkušeností ze zahraničí vybudovat v České republice tzv. pyrolýzní linku. To je zařízení na likvidaci odpadu (např. pneumatik, plastů, ale i biomasy) za vysokých teplot bez negativních dopadů na životní prostředí, při němž naopak vznikají dále využitelné suroviny (pyrózní olej, plyn, uhlík aj.)

Financování projektu bylo zčásti pokryto z kapitálu společnosti a zčásti pomocí dluhopisů, jejichž prodej inzerovali na svých stránkách. V současné době získali emitenti přes 12 000 000 Kč a měsíčně vyplácejí více než stovce spokojených věřitelů úrok v hodnotě 13, 5 % p. a. O tom, že je jejich obor podnikání trefa do černého, svědčí nasmlouvané zakázky a dodávky v horizontu několika let – ano, odpadu lidstvo vyprodukuje víc než dost a dovednost, jak ho bezbolestně zlikvidovat a využít, se cení.

Každý jednotlivý věřitel může být rád, že přispívá na dobrou věc, a navíc mu na účtě přistávají nezanedbatelné bonusy. Vložená původní částka, tzv. jistina, může být po smluvené době (obvykle se jedná o několik let) vrácena nebo znovu investována. Vše ke spokojenosti všech zúčastněných. 

Chcete se stát jedním z koleček v soukolí, které přispívá udržitelnému rozvoji, ale myslíte, že k tomu nemáte čas ani prostředky?
Koupí zeleného dluhopisu pomůžete dobré věci, která se vám vrátí i s úroky, a to doslova. Nebojte se jít do toho.

V Evropské unii mají zelené dluhopisy dávno zelenou

Jak již bylo řečeno, Evropská unie je tahoun, která ve věci tzv. green bonds udělala zásadní krok dopředu. V mnoha zemích jsou zelené rukopisy ve velkém vydávány a podporovány státem. Jako příklad mohou být uvedeny Německo, Francie, nebo z českého pohledu poněkud překvapivě (kvůli stále se opakujícím mýtům o nekvalitních potravinách a sporech o existenci dolu Turów) Polsko.

A to, co nepostačí zvládnout státy, zůstává na soukromých společnostech, které v ekologických aktivitách vidí příležitost zviditelnit se a být prospěšné společnosti a světu. Společnými silami státního a veřejného sektoru jen v Evropě ročně za zelené dluhopisy jsou získávány v přepočtu na koruny bilionové částky a za takové peníze se již dá měnit svět.

Není to dobře, že užitečnost a zisk jdou ruku v ruce a na realizaci projektů financovaných ze zelených bondů není nikdo škodný? Mimo jiné i proto je další směr politiky EU jasný, ať se bude dít cokoliv, z ekologické strategie udržitelnosti nesleví, a proto investice do zelených dluhopisů je sázka na jistotu. 

Co jsou zelené dluhopisy a jak jejich prostřednictvím investovat do udržitelné budoucnosti obrázek 17

Zelená je důležitá aneb Proč není jedno, do čeho investujete

Shrnuto, podtrženo: Investice prostřednictvím zelených dluhopisů jako jedna z mála příležitostí, do čeho investovat, která poskytuje věřiteli několik benefitů najednou:

Podnikání v ekologickém duchu a za udržitelnost má budoucnost
Pochopila to většina politiků i podnikatelů. Nebojte se ho účastnit, získáte na něm.