fbpx

Investice do zlata – jak na to a nakolik se vyplatí

Dříve bylo synonymem pro zajištění majetku vložení financí do některého drahého kovu. Nejčastěji se jednalo o investice do zlata. To má totiž jednu zcela unikátní vlastnost. Dokáže si zachovat svou hodnotu i v dobách největších ekonomických krizí. Z toho by se dalo usuzovat, že je z tohoto úhlu pohledu stále určitou jistotou.

Světový vývoj jde neustále kupředu a tím pádem se také rozšiřují investiční možnosti. Platí, že i dnes je tento druh investice stále nejvýnosnější a tím pádem nejvýhodnější? 

Investice do zlata má v investičním portfoliu své místo

Pokud ale hledáte fixní zisk, pravidelnou výplatu úroků a solidní zhodnocení, vyzkoušejte třeba naše dluhopisy – s ročním úrokem 13, 5 %

Nejprve zacílíme pozornost na reálné možnosti, které se pro investice do uvedeného drahého kovu nabízejí. Jednou z těch, která byla a je nejvíce využívána, je pořízení investičního zlata. A to v podobě slitků, cihliček nebo mincí. Vadou na kráse je fakt, že tato komodita není produktivní.

Což znamená, že vám prostě leží doma (či v sejfu) a nepřináší v průběhu doby žádné zisky. Záleží pouze na tom, jaká je jeho aktuální hodnota na trhu. Ta ovšem jako by jen eliminovala inflaci. Pravidelná investice do zlata z hlediska zisku se proto zdá tak trochu nelogická. 

Investice do zlata – jak na to a nakolik se vyplatí obrázek 1

Smysl a fungování CFD kontraktů

Investovat do zlata lze rovněž prostřednictvím takzvaných CFD kontraktů. Pokud tento způsob porovnáme s klasickým nákupem zlatých slitků, pak se jedná o možnost mnohem složitější a náročnější. Nástroj CFD je podle odborných názorů vhodný pro časově omezené (krátkodobé) obchodování v horizontu několika hodin nebo také v některých případech i minut.

V jaké situaci je tedy výhodné využít CFD kontrakty?

Použití tohoto způsobu může být například pomyslným záchranným kruhem v případě, že dojde k poklesu na burze a následné ekonomické nestabilitě. Každý investor by si proto měl být vědom toho, že obchodování se skupinou nástrojů CFD je v každém případě spojeno s vysokým rizikem ztráty.
Pro začínající investory, neochotné pouštět se do velkých rizik, nabízí dluhopisy optimální poměr risku a odměny
Vsaďte na dluhopisy zavedené firmy a pomozte financovat slibně rozjetý projekt ekologické likvidace odpadů

Vyplatí se investice do zlata?

Je vůbec dnes přínosné zaměřit se na tento druh investice? V jednom případě se vyplatí beze zbytku. A to tehdy, pokud hrozí měnová reforma nebo jiný ekonomický „převrat“, jehož následkem by došlo ke znehodnocení peněz. Pak se skutečně jedná o snad nejméně problémový způsob, jak ochránit svůj majetek. Velkou výhodou je také to, že nákup zlata i jeho následný prodej je osvobozen od daňové povinnosti (daň z příjmů a daň z přidané hodnoty).
Investice do zlata – jak na to a nakolik se vyplatí obrázek 3

Jaké faktory mají vliv na cenu zlata

Nejvýznamněji zasahují do ceny zlata pochopitelně události celosvětového významu. V dobách nestability a nejistoty vzrůstá význam zlata a tím pádem i jeho hodnota. Na vrcholu se ale udrží jen krátce. Poté, co se situace stabilizuje, cena zlata rapidně klesá.
A to je v podstatě odpověď na otázku, proč kupovat zlato v době prosperity a prodávat v době ekonomické krize. Problém tkví v tom, že si celý systém tak trochu protiřečí a pro investora bude vždy nepříliš výhodný nebo spíš nevýhodný.
Dluhopisy představují jednu z nejstabilnějších investic
Pevně stanovené výnosy, nižší míra rizika, než u akcií a zároveň možnost začít investovat i s malými částkami. To vše z nich dělá ideální investici pro začátečníky. Vlastníkem takového dluhopisu se můžete stát i vy – podívejte se na naši nabídku!

Rizika investice do zlata

Vyplácí se tedy investice do zlata? S jednoduchou otázkou přichází prostá odpověď. Nikoliv. Investice do zlata s vidinou většího zisku se nevyplatí. Je třeba zlato (investiční) chápat pouze jako prostředek pro uchování hodnoty vloženého majetku. Dalo by se říci, že zlato patří k nejméně výhodným komoditám vůbec.

Podle odborníků se cena zlata v posledních letech nepohnula ani o jedno procento. Dalším důvodem, proč tuto investici nepovažovat za výhodnou, je nutnost mít zlato někde uložené. Jestliže si zakoupíme jednu cihličku, pak asi kvůli ní budovat sejf nemusíme. V případě, že vložíme do fyzického zlata část svého majetku, pak bude žádoucí ho zajistit před odcizením.

Tudíž naše investiční zlato bude vyžadovat další investice – buď do zmíněného domácího sejfu nebo do bezpečnostní schránky některé banky. 

Investice do zlata – jak na to a nakolik se vyplatí obrázek 5

Může teoreticky nastat doba, kdy se stane z investice do zlata výhodná záležitost?

Odpověď je opět jednoduchá. Ano, může. A to v tom okamžiku, kdy by lidstvo dospělo k nějaké celosvětové katastrofě a zlato by se stalo jediným majetkem. Jistě všichni doufáme, že k podobnému scénáři nikdy nedojde.

Pokud se zamyslíme nad všemi klady a zápory investice do zlata, pak musíme konstatovat, že se nejedná ani tak o rizikový obchod, jako spíše o obchod nevýhodný a nevýnosný. 

Investice do zlata – jak na to a nakolik se vyplatí obrázek 7

Zlato nebo cenné papíry?

Jestliže chceme skutečně zhodnotit své finance, a ne je jen nechat ležet pro případ nejvyšší nouze, pak je jistě vhodnější alternativou využít možnost investice do cenných papírů. Široké možnosti přinášejí dluhopisy. Ty jsou určené především pro investory, kteří vyžadují mít ve věcech jasno od samého začátku a nechtějí riskovat ztrátu finančních prostředků.

Investice online do dluhopisů má své jasné zásady, ke kterým patří především to, že hned na začátku investor přesně ví, kolik finančních prostředků získá a v jakém časovém období. Navíc je to šance na zisk i pro drobné investory, kteří zvažují o tom, kam investovat malé částky.

Je to tedy jednoduché.  

13,5 % ročního výnosu, rozděleného do pravidelných měsíčních plateb
Žádné daně, vstupní ani skryté poplatky. Nevynechte v rámci své investiční strategie ani zajímavé dluhopisy. Pojďte se seznámit s naší nabídkou