fbpx

Krátkodobá splatnost dluhopisu: Co to znamená a jak ovlivňuje investory?

Krátkodobá splatnost dluhopisu přináší řadu výhod. Tou největší je zřejmě fakt, že dluhopisy s krátkodobou splatností jsou hodnoceny jako méně rizikové než ty se splatností dlouhodobou. Zní to zajímavě? Chcete zjistit, co investování do dluhopisů obnáší? Jaký je rozdíl mezi dluhopisy s krátkodobou a těmi s dlouhodobou platností? A co je pro vás lepší? 

Investice do dluhopisů mohou přinést zajímavý výnos
Investujete s námi a nechte své peníze pracovat.
Krátkodobá splatnost dluhopisu: Co to znamená a jak ovlivňuje investory? obrázek 1

Splatnost dluhopisu je jeden z důležitých faktorů, na který se investoři zaměřují. A není se čemu divit. Právě splatnost jim totiž pomáhá ve správném načasování a rozložení investic.

Splatnost dluhopisu je termín, který přesně určuje, do jaké doby musí být dluhopis předán zpět věřiteli a do kdy musí být emitentem dluhopisu zaplacena poslední splátka úroku i výše půjčené částky. Splatnost je datum, kdy skončí platnost dluhopisu a věřitel má nárok na vrácení půjčených peněz spolu s úroky. 

Rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou splatností

Podle splatnosti můžeme rozlišovat na několik druhů dluhopisů.

V tomto případě se jedná o dluhopisy, jejichž splatnost je menší než jeden rok. Pro investory to znamená, že své investované peníze získají relativně velmi brzy zpátky. Samozřejmě se navrácená částka ještě zvětší o úroky, které plynou z držení těchto cenných papírů.

Výnosy vám mohou být vypláceny měsíčně nebo společně při vyplacení dlužné částky. Vzhledem k nízké časové ose bývají tyto cenné papíry hodnoceny jako mnohem méně rizikové v porovnání s dluhopisy, které mají dobu splatnosti delší. 

Jejich splatnost se pohybuje mezi jedním rokem a deseti lety.

Splaceny bývají až po deseti a více letech. Obecně se udává, že čím delší je splatnost dluhopisu, tím větší je míra rizika. Hlavně, co se týče firemních nebo korporátních dluhopisů. Zatímco možnosti růstu firmy za jeden rok je celkem možné dobře odhadnout, delší časový horizont už může být pro firmu mnohem více problematický.

Někdy stačí pouhé zaváhání v technologiích či dokonce marketingové strategii a perspektivní firma se může propadnout do finančních problémů. S delším časovým horizontem se také objevuje mnohem větší pravděpodobnost setkání se s nenadálou událostí, která může zamíchat děním na trhu a významným způsobem ovlivnit i stabilitu firmy. Ať už pozitivně nebo negativně.

Investujte i vy do korporátních dluhopisů s velmi příznivými výnosy

Krátkodobá splatnost dluhopisu a investiční strategie

Dluhopisy s krátkodobou splatností jsou zajímavou investicí v případě, když disponujete určitým obnosem peněz, o kterém víte, že jej nějakou dobu nebudete potřebovat. Vhodné jsou také pro investory, kteří potřebují diverzifikovat svoje portfolio.

Výhodou krátkodobé splatnosti dluhopisu je to, že vaše peníze jsou alokovány jen na kratší dobu. Maximálně na rok. Tím se vám nabízí možnost své peníze po roce investovat zase do jiných projektů, které se vám budou zdát v té době perspektivní. Nebo je můžete využít na jiný účel. Záleží čistě na vás.

Z vaší investice vám budou plynout úroky. Tím budou peníze vydělávat. Ovšem vždy si pamatujte, že čím větší úrok je společností nabízen, tím větší riziko podstupujete. Proto každý, kdo se investicemi zabývá, ví, že do rizikovějších projektů by se měly investovat vždy jen peníze, jejichž případná ztráta nebude mít žádné fatální následky.

Krátkodobé dluhopisy mají přesné datum, ke kterému musí být investovaná částka spolu s úroky vrácena. V určitých případech však může dojít i k předčasnému splacení dluhopisu. Tedy nastane situace, kdy se emitent rozhodne dluhopis splatit dříve, než je uvedeno. Ne každý dluhopis však tuto možnost má.

Zda je toto možné, je vždy uvedeno v emisních podmínkách dluhopisu a v případě, že se emitent k tomuto kroku odhodlá, musí na ni upozornit věřitele určitou dobu předem. Vyplatí se dlužná částka, ale i poměrná část výnosu, který k danému datu věřiteli patří. 

Krátkodobá splatnost dluhopisu: Co to znamená a jak ovlivňuje investory? obrázek 3

Příklady krátkodobé splatnosti dluhopisu

Velmi zajímavou příležitost nabízejí korporátní dluhopisy. Jedná se o dluhopisy, které vydávají firmy, aby získaly peníze pro svůj další růst či projekty. Vy tak svými penězi můžete přispět k realizaci zajímavé myšlenky, a zároveň dosáhnout příjemného finančního výnosu.

Korporátní dluhopisy většinou mívají krátkodobou či střednodobou délku splatnosti. Ověřit si to můžete jednoduše. Prostě si zjistíte, kdy jsou dluhopisy splatné. Tato informace je uvedena na každém dluhopisu. Díky tomu si tak jednoduše můžete naplánovat, kam a na jak dlouho můžete své peníze vložit.

Příkladů korporátních dluhopisů s krátkodobou splatností je mnoho. Stačí najít si různé webové stránky, které dluhopisy nabízejí. Někdy možnost koupě svých dluhopisů nabízejí i přímo firmy na svých stránkách. Příkladem může být společnost KD Chemiko.

Ta v České republice zamýšlí vybudovat linku na zpracování pneumatik, které již dosloužily. S ní můžete investovat do českého projektu, který se snaží o ekologickou recyklaci produktů, jichž by se příroda velmi těžko sama zbavila.  

Výhody a nevýhody dluhopisů s krátkodobou splatností

Výhody:

Nevýhody:

Díky investicím své peníze zhodnotíte
Investujte s námi do projektu, který je smysluplný. Investujte s námi do zelené budoucnosti.

Jak nakupovat dluhopisy s krátkodobou splatností

Nákup samotný je velmi jednoduchou záležitostí. Dluhopisy často nabízejí firmy na svých stránkách. K jejich pořízení nebudete potřebovat více, než peníze pro investici a pár minut času na vyplnění formuláře o koupi, díky kterému se stanete vlastníkem daného dluhopisu.

Závěr

V porovnání s dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti představují ty s krátkou dobou splatnosti o dost méně rizikovější investici. Je totiž mnohem jednodušší odhadnout dění na trhu v rámci jednoho roku než v horizontu několika až mnoha desítek let. Hlavně v současné době, kdy dochází k velmi turbulentním změnám.

Korporátní dluhopisy nabízejí zajímavé zhodnocení vloženého kapitálu i krátkou dobu splatnosti. Jejich výnosy jsou velmi zajímavé a nabízejí příjemné úroky. Je však dobré mít se na pozoru, svoji investici si řádně rozmyslet a investovat jen do firem, které si nejprve prověříte. A jako v případě jakýchkoliv jiných investic, investujete vždy jen takovou částku, kterou si můžete dovolit eventuálně ztratit. 

Zvažte začlenění dluhopisů do svého portfolia
Získejte stabilní výnosy a snižte své riziko. Nabízíme zajímavé zhodnocení vaší investice a smysluplný projekt.