fbpx

Vše, co potřebujete vědět o konvertibilních dluhopisech

V dnešním světě investování se setkáváme s různými typy dluhopisů, které mohou mít různé vlastnosti a nabízet různé výnosy. Jedním z nich je konvertibilní dluhopis.

Takový dluhopis nabízí možnost přeměny na akcie a může být zajímavou volbou pro investory, kteří hledají určitou flexibilitu a potenciál vyšších výnosů. V tomto článku se podíváme podrobněji na to, co jsou konvertibilní dluhopisy a jak fungují. 

Zjistěte více o dluhopisech KD Chemiko a jejich potenciálu pro vaše investiční portfolio!
Konvertibilní dluhopis je typ dluhopisu, který může jeho držiteli směnit za určité množství akcií emitenta. Jedná se tedy o dluhopis s přidanou hodnotou, který nabízí investorům příležitost na přímou investici do akcií.
Vše, co potřebujete vědět o konvertibilních dluhopisech obrázek 1

Jak se liší od běžných dluhopisů?

Konvertibilní dluhopisy se liší od běžných dluhopisů tím, že mají potenciál na zisk z růstu hodnoty akcií emitenta. Pokud cena akcií roste, může být výhodné konvertovat dluhopis na akcie a prodávat je na trhu za vyšší cenu, než za kolik by bylo možné prodat samotný dluhopis. Na druhé straně, pokud cena akcií klesá, investor může zůstat u dluhopisu a nepřeměňovat ho na akcie.

Jestli hledáte, do čeho investovat v roce 2023, zvažte konvertibilní dluhopis KD Chemiko. Tyto dluhopisy mají fixní úrok 4 % p.a. a možnost konverze na akcie společnosti KD Chemiko za předem stanovených podmínek. 

Vyměnitelný (konvertibilní) dluhopis - jak to funguje

Vyměnitelný dluhopis má unikátní vlastnost – dá se přeměnit na určitý počet akcií v emitující společnosti. Jestli se pro tuto přeměnu rozhodne, je zcela na investorovi. Konvertibilita dluhopisu umožňuje investorům, aby se mohli stát akcionáři, pokud by se jim to více vyplatilo, než držet dluhopis.

Jak probíhá výměna?

Výměna dluhopisu za akcie závisí na podmínkách v emitující společnosti. Společnost může určit pevnou konverzní cenu, za kterou bude možné dluhopis směnit za akcie. Konverzní poměr může být stanoven jako pevný počet akcií za jeden dluhopis nebo jako poměr hodnoty dluhopisu k hodnotě akcie.

Držitelé konvertibilních dluhopisů mohou přeměnit své dluhopisy na akcie v předem stanoveném období nebo datum a v souladu s podmínkami stanovenými v emisním prospektu. 

Investujte s jistotou i možností vysokého zisku a zabezpečte tak své peníze

Reverzní konvertibilní dluhopis

Reverzní konvertibilní dluhopis je druh konvertibilního dluhopisu, který se liší od běžného konvertibilního dluhopisu především v tom, že je využíván zejména k shortování (spekulaci na pokles ceny).

Funguje to tak, že investor nakupuje reverzní konvertibilní dluhopisy s cílem prodat je zpět emitentovi za nižší cenu, než za jakou je koupil. Výhodou pro investora je, že pokud se cena akcií společnosti, které jsou vloženy do zajišťovacího fondu, sníží, cena reverzního konvertibilního dluhopisu se zvýší. Tímto způsobem si investor může zajistit zisk, i když akcie klesají. 

Pro koho jsou vhodné?

Reverzní konvertibilní dluhopisy jsou tedy vhodné pro investory, kteří očekávají pokles ceny akcií emitenta, ale zároveň chtějí mít zajištění proti riziku, že cena akcií stoupne. Tento typ dluhopisů s sebou nese o něco vyšší míru risku, proto se hodí zejména pro investory shánějící rizikové dluhopisy.

Výhody a nevýhody konvertibilních dluhopisů

Mezi hlavní výhody konvertibilních dluhopisů patří možnost konverze dluhopisu na akcie, což umožňuje investorům profitovat z růstu akciového trhu. Další výhodou může být vyšší výnos v porovnání s běžnými dluhopisy, což může být zajímavé pro investory, kteří hledají alternativy k nízkoúročeným bankovním vkladům. Jako každá investice do dluhopisů, nabízí především větší míru jistoty než akcie. 

Než zainvestujete

Nicméně, konvertibilní dluhopisy mají také určitá rizika. Pokud se cena akcií nepodaří zvýšit, konverze na akcie se neuskuteční a výnos z konvertibilního dluhopisu bude omezen na pevnou úrokovou sazbu. Dále může být rizikem likvidita, tj. možnost prodat konvertibilní dluhopis za jeho reálnou hodnotu.

Reverzní konvertibilní dluhopisy mají obvykle vyšší úrokové sazby než klasické konvertibilní dluhopisy, což může být výhodné pro investory, kteří hledají vyšší výnosy. Nicméně, rizika jsou zde také vyšší, zejména pokud se cena akcií, na které se dluhopis konvertuje, nezvýší. 

Váháte mezi akciemi a dluhopisy?
Nechte si obě dveře otevřené.

Konvertibilní dluhopisy v právním rámci

Podle českého práva jsou emitenty konvertibilních dluhopisů právnické osoby, které musí mít splněny určité podmínky pro jejich vydávání. Emitent musí být registrován u České národní banky a mít dostatečnou finanční stabilitu a bonitu. Dále musí být v souladu se zákonem o cenných papírech a dalšími příslušnými zákony. Obchodování s konvertibilními dluhopisy je pak řízeno zákonem o cenných papírech a souvisejícími předpisy.

Investoři se musí řídit pravidly stanovenými pro obchodování na kapitálových trzích a musí být obeznámeni s riziky a výnosy spojenými s touto investicí. Změny v právním rámci mohou mít vliv na vývoj trhu s konvertibilními dluhopisy, například zavedením nových pravidel pro jejich vydávání a obchodování nebo změnou daňových předpisů týkajících se daní z příjmu. 

Vše, co potřebujete vědět o konvertibilních dluhopisech obrázek 3

Na závěr

Mezi jejich hlavní přednosti patří možnost konverze dluhopisu na akcii, což může poskytnout investorovi větší výnos, a také lepší likviditu na trhu. Nicméně, investice do konvertibilních dluhopisů také přináší určitá rizika, zejména v případě, že se hodnota akcií nesplní očekávání a dluhopis se tak nekonvertuje.

Kromě toho, stejně jako u každé investice, jsou zde rizika spojená s hospodařením vydavatele dluhopisu a vývojem na trhu. Výhodou je dnes velmi snadná dostupnost investování online, z pohodlí domova, aniž byste se museli zvedat ze židle – do investování se tak může pustit opravdu každý.

Na co si dát pozor

Pro investory, kteří se rozhodnou investovat do konvertibilních dluhopisů, je důležité důkladně zhodnotit všechna rizika a výnosy, a zohlednit své investiční cíle a profil rizika. Stejně tak je důležité sledovat změny v legislativě a na trhu, které mohou mít vliv na vývoj trhu s konvertibilními dluhopisy. Pokud jsou správně vybrány a použity v souladu s investiční strategií, mohou konvertibilní dluhopisy být velmi výnosnou investicí, pokud hledáte vyšší výnosy a lepší likviditu na trhu. 

Zvolte spolehlivou investici s vysokou šancí na zisk - investujte do konvertibilních dluhopisů!