fbpx

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika

Jednou z možností, jak se vypořádat s inflací a získat finanční prostředky v podstatě bez většího snažení, jsou investice. Je ale nutné vědět, kam investovat, aby se snížilo riziko především pro drobného investora. Široká nabídka je například v oblasti investice do firem. Korporátní dluhopisy KD Chemiko nabízejí výnos 13,5 % ročně.Perspektivní ekologický projekt minimalizuje riziko ztráty.

Jednou z možností, jak se vypořádat s inflací a získat finanční prostředky v podstatě bez většího snažení, jsou investice. Je ale nutné vědět, kam investovat, aby se snížilo riziko především pro drobného investora. Široká nabídka je například v oblasti investice do firem.

Korporátní dluhopisy KD Chemiko nabízejí výnos 13,5 % ročně.Perspektivní ekologický projekt minimalizuje riziko ztráty.

Vypořádejte se s inflací tím nejjednodušším způsobem, kterým je rozumná investice
Investice se řadí k základním podmínkám dlouhodobé prosperity společnosti (firmy). V ekonomii se investicí označuje ta část příjmu, kterou investor vloží do kapitálu. Investice nepřináší okamžitý výnos, ale měla by být výhodná především z dlouhodobého hlediska.
Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 1

Význam investic do firem

Investování do firem a společností už není záležitostí pouze velkých investorů s velkým kapitálem, ale je dostupná i drobným investorům. Dalo by se říci, že je dostupná vpodstatě každému. Investovat se dá v současné době i s malými částkami. Tento „obchod“ je oboustranně prospěšný. Firma získá finanční prostředky pro svůj další rozvoj – třeba nákup prostředků na minimalistické tetování – a investor, který dá firmě svou důvěru, získává do budoucna pravidelný příjem. Vše je ale pochopitelně podmíněno prosperitou dané společnosti.

Od roku 2012, kdy se velkým pomocníkem pro investování stal internet, začal se prosazovat zajímavý a moderní nástroj, kterým je crowdfunding. K tomuto termínu se dostaneme v dalších řádcích.

Různé typy investic do firem

Hledáte příležitost, jak zhodnotit své peníze? Do firmy lze investovat několika způsoby. Z těm základním patří dva, které jsou nejvíce využívané. Jedná se o akcie a dluhopisy. Někdy tyto dva pojmy lidé zaměňují. Rozdíl mezi nimi je však celkem značný.

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 3

Zakoupením akcií získáte určitý podíl ve firmě.

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 5

Zakoupením dluhopisů poskytnete firmě půjčku.

Majitel akcií se stává součástí společnosti a může uplatňovat různá práva podle množství akcií, které vlastní. Větší investor se tak může dokonce stát spolumajitelem dané firmy. Velkou roli při investici do akcií hraje nejen dobrá orientace na trhu, ale také správná investiční strategie.

Další důležitým znakem je, že se jedná o investici dlouhodobou. Většinou nejméně na deset let. Majitel dluhopisů se stává věřitelem, který půjčuje své finance společnosti. Ta se zavazuje k určeným datům tuto půjčku splácet a vyplácet dohodnutý úrok.

Z hlediska výnosů a rizika je podstatné, kdo dluhopis vydává. Státní dluhopisy jsou nejméně rizikové, ale v současné době jsou považovány za nejméně výnosné. Korporátní dluhopisy se řadí mezi rizikovější, ale z hlediska výnosů jsou mnohem výhodnější.  

Korporátní (firemní) dluhopisy

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 7

Podmínkou pro úspěch investice do dluhopisů je správně vyhodnotit kreditní riziko konkrétní společnosti. Důležité je zjistit si, kam vaše peníze půjdou. Jestli potřebuje firma pouze udržet svou existenci nebo využije vložené finance ke svému dalšímu rozvoji.

Je tedy zřejmé, že je zapotřebí mít dobrý přehled o tom, co firma vyrábí či jaké služby nabízí a jestli je z budoucího hlediska perspektivní. Jestliže bude expandovat a rozšíří tak své možnosti, pak se to pozitivně odrazí i na vašem zisku. Správný výběr pro pravidelné investování je tedy základem.

Investice do startupů

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 9

Jedním z poměrně nových termínů v oblasti ekonomiky a investic je takzvaný „startup“. Jedná se o specifický podnikatelský subjekt, který by se dal jednoduše popsat jako začínající nebo nově založená společnost, která díky inovativní podnikatelské koncepci prochází rychlým a perspektivním vývojem.

Součástí těchto firem jsou většinou vyspělé moderní technologie a vizionářský podnikatelský záměr. Všechny tyto podmínky mají pozitivní dopad na velký potenciál ekonomického růstu. Investice do začínajících firem může být ale také celkem riziková. 

Investice do etablovaných firem

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 11

Z hlediska snížení rizikovosti je rozhodně výhodnější vybírat pro své investice takzvané etablované firmy.Pod tímto pojmem si můžeme představit společnost, která stojí na pevných základech a v minulosti se dokázala prosadit na trhu.

Většinou se jedná o firmy, které dokázaly sladit nabídku s poptávkou a z budoucího hlediska jsou velice perspektivní. Tyto společnosti mají úspěch nejen na domácím trhu, ale v mnoha případech expandují i do zahraničí. 

Investice do českých firem

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 13

Investovat se dá do tuzemských společností i do zahraničních firem. Tím, že své peníze investujete do českých společností, pomůžete pozitivnímu vývoji naší ekonomiky.

Kromě zisku se tedy budete podílet i na ozdravění hospodářské situace celé naší země. 

Investice do podílu firem

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 15

Jedním z odvětví takzvaného crowdfundingu je equity crowdfunding. V tomto případě se investor stává majitelem odpovídajícího podílu ve firmě, do které investoval finance.

V současné době je ale způsob kupování menších podílů ve firmách zakázán Českou národní bankou a zatím je nahrazen investičními certifikáty. 

Požádejte o informace o korporátních dluhopisech KD Chemiko a usnadněte si rozhodnutí, kam investovat své finance

Výhody a nevýhody investic do firem

Je jasné, že každá investice má své klady i zápory. Je tedy zapotřebí je posoudit a zjistit, co v konkrétním případě převažuje.

Výhody

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 17

Potenciálně vysoké výnosy

Možností, kam své peníze vložit, je nepřeberně. Pokud zvolíte správně, pak máte naději na zhodnocení svých úspor. Nikdo vám ale nedokáže určit, která volba je ta pravá. O konkrétní firmě je třeba získat celou řadu informací.

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 19

Možnost aktivního zapojení

Jestliže investujete do konkrétní společnosti větší finanční částku, pak se můžete aktivně zapojit do firemního projektu. Pomoci můžete například se strategickou stránkou byznysu.

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 21

Diverzifikace portfolia

Pod pojmem „diverzifikace portfolia“ si představíme proces, při němž dochází k rozdělení investičních aktivit do různých kategorií nebo typů. Je to tedy jedna z nejdůležitějších podmínek pro návratnost investic. Rozdělení podstatně snižuje riziko. Ani ten nejzkušenější investor není 100% úspěšný.

Nevýhody

Mnoho lidí považuje investice do firem za velice rizikové. Především v době, kdy není ekonomika daného státu příliš stabilní. Jednoduše řečeno – dnes firma funguje, zítra už nemusí.
Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 23

Omezená likvidita

Pojem likvidita nás informuje o tom, jak rychle je možné investici proměnit zpět na hotovost. Obecně tedy platí, že čím vyšší likvidita, tím je tento proces jednodušší. Nízká likvidita činí tento proces složitějším a časově delším. V některých případech je určení ceny a likvidity cenných papírů celkem problematické. Platí to především tehdy, když nejsou dané cenné papíry obchodovány na burze.

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 25

Potřeba znalostí a zkušeností

Každý odborník na problematiku investic vám potvrdí, že není možné začít úspěšně investovat den ze dne, bez jakýchkoliv znalostí. Pokud se tedy chcete vrhnout do světa investic, pak na sobě začněte pracovat. Dalším předpokladem je známý „selský rozum“. Jestliže vám někdo nabízí snadný, vysoký a rychlý zisk, pak zbystřete. Takových podezřelých nabídek je na internetu celá řada a nejeden zbrklý investor už na ně doplatil.

Jak se stát investorem do firem

Náš stát umožňuje několik variant, jak investovat do firem. Nejvyužívanější jsou tři metody.

Investiční fondy

Mezi investiční fondy spadají investiční a podílové fondy. Hlavním znakem investičního fondu je jeho založení na dobu určitou. V tomto období nemá fond určenou povinnost od investora zakoupené akcie odkoupit. Investor ale může akcie odprodat jinému investorovi ještě před skončením existence investičního fondu.

Crowdfunding

Crowdfunding by se dal volně přeložit jako skupinové investování. Znamená to, že se větší počet investorů podílí menším obnosem na cílové částce. Předmětem financování může být nejen firma, ale také různé projekty, produkty nebo dokonce politické kampaně. Financovat takto můžete třeba zakládání rybníků, místní divadelní soubor nebo firmu na bytový textil do koupelny.

Přímé investice

Přímé investice jsou založené na tom, že investor místo certifikátu získá na své finance přímo podkladové aktivum. Riziko tohoto způsobu investice tkví především ve ztrátě velké části investice v případě, že by emitent vyhlásil úpadek.
Zaujala vás možnost investovat do zavedené a perspektivní firmy?
Zjistěte si, jaké máte možnosti.

Jak vybrat vhodnou firmu k investici

Analýzy trhu a konkurence

Prvním hlediskem při výběru vhodné firmy je zamyšlení, který byznys má potřebný potenciál. Je tedy dobré alespoň trochu rozumět předmětu podnikání na obchodním modelu dané firmy. Má firma naději, že bude fungovat ještě za deset, patnáct let? Jak silná je konkurence? 

Finanční analýza

Smyslem finanční analýzy je zjištění ekonomické situace firmy a zjištění slabých i silných stránek. Tím pádem budete moci předvídat budoucí vývoj a také možné problémy. Finanční situaci daného podniku poznáte především ze tří ukazatelů:

Analýza managementu

Každá organizace musí mít schopný management, který je rozhodujícím faktorem pro efektivní fungování celé firmy. Management má za úkol organizování, plánování a vedení pro dosažení určených cílů.

Závěrem o investicích do firem

Investice do firem: Jak najít ty správné investiční příležitosti a minimalizovat rizika obrázek 27

100% úspěch v oblasti investování vám nikdo na světě nezaručí. Riziko ale můžete podstatně snížit, pokud se budete řídit pěti důležitými zásadami:

  1. Uvědomit si své finanční možnosti
  2. Zjistit situaci na trhu
  3. Osvojit si základní vědomosti o investicích
  4. O vybrané firmě získat maximum informací
  5. Diverzifikovat své finanční portfolio

Na internetu je k dispozici celá řada projektů českých firem, do kterých můžete investovat. Záleží jen na vás, zda si vyberete zavedenou společnost nebo začínající firmu. V rozhodování vám mohou pomoci konkrétní nabídky společností. V nich by měla být uvedena cílová částka, kterou chce společn ost získat, nabízený úrok a časový údaj o splatnosti.

Společnost má také většinou stanovenou minimální částku, kterou lze do daného projektu vložit. V některých případech můžete investovat už v řádu několika set korun. Snadno také najdete odpověď na otázku, kam investovat 100 000.

Investujte do zavedené společnosti s velkou budoucností a získejte tak náskok před inflací
Investovat můžete i malou částku.