fbpx

Komunální dluhopisy v ČR: Jak fungují?

V České republice mají investoři celou řadu možností, jakým způsobem zúročit své finance. Záleží na tom, jak velkou míru rizika jsou ochotni podstoupit a jakou finanční částku chtějí do konkrétního projektu vložit. Jednou z možností jsou komunální dluhopisy. Otázkou je, jestli se tato investice vyplatí.

KD Chemiko nabízí roční výnos 13,5 % s pravidelnou měsíční výplatou
Je to možnost zúročení financí i pro drobné investory. Investice do KD Chemiko je zároveň investicí do zdravějšího životního prostředí.
Komunální dluhopis je cenný papír, který vydává územní samosprávný celek na území České republiky. Tím může být kraj, město nebo obec.
Komunální dluhopisy v ČR: Jak fungují? obrázek 1

Jak se liší komunální dluhopisy od jiných druhů dluhopisů?

Pro komunální dluhopisy platí v podstatě podobné podmínky jako pro korporátní dluhopisy neboli podnikové. Zásadním rozdílem je, že komunální dluhopisy neschvaluje Česká národní banka (jak tomu bylo do roku 2012), ale Ministerstvo financí. Tato změna nastala z důvodu stále většího zadlužování samosprávných celků. Dluhy se tedy neřešily, pouze oddálily a tím pádem se obec dostávala do stále větších finančních obtíží. Úroky z dluhopisů obce vyplácejí buď z konkrétních projektů nebo z daní.

Jak fungují komunální dluhopisy

Proč komunální úřady emitují dluhopisy

Emise komunálních dluhopisů jsou zpravidla vydávány pro financování dlouhodobých projektů. Finance jsou tedy využívány pro akce, z nichž bude mít prospěch i další generace. Může se jednat o investici do obnovy parků, stadionů pro letní nebo zimní sporty, apod. Většinou se obec snaží získat emisí komunálních dluhopisů co největší objem finančních prostředků. Tato částka se pohybuje v řádu milionů korun. 

Pro koho jsou komunální dluhopisy určeny

Komunální dluhopisy mohou nakupovat jak právnické, tak i fyzické osoby. Vzhledem k tomu, že je to většinou nákladná investice, jedná se ve větší míře o osoby právnické. Investory jsou tedy například banky nebo jiné instituce. 

Jaký mají komunální dluhopisy potenciál a rizika

Pro emitenta mohou být komunální dluhopisy možností, jak dosáhnout větší pružnosti při realizaci nových projektů. Tím pádem se obce mohou rozvíjet a získávat tak potřebné finanční prostředky. Může se jednat o příliv nových financí například z cestovního ruchu nebo provozování zajímavých akcí. Díky tomu, že jsou emise komunálních dluhopisů většinou ve velkém objemu, nakoupí je větší počet investorů. Pro emitenta (obec) to znamená možnost stanovit delší dobu splatnosti.

Riziko pro emitenta

Pro emitenta představuje vydání emise dluhopisů nebezpečí ještě masivnějšího zadlužení. K tomu dochází v případě, že projekt není vhodně realizován. Další riziko představuje fakt, že je obec zadlužena tak markantně, že se prostřednictvím dluhopisů dostává ještě hlouběji do už vzniklých finančních problémů.
Ve srovnání s komunálními dluhopisy jsou korporátní dluhopisy mnohem více transparentní
Přesně víte kdy a kolik získáte.

Komunální dluhopisy v ČR

Komunální dluhopisy jsou vydávány spíše sporadicky. Největšími emitenty jsou zpravidla čtyři největší města naší republiky.
Komunální dluhopisy v ČR: Jak fungují? obrázek 3

Jaká pravidla a zákony se vztahují na komunální dluhopisy v ČR?

Každá obec musí mít pro vydání komunálních dluhopisů souhlas Ministerstva financí. Ministerstvo udělí tento souhlas v případě, pokud ekonomická situace dané obce umožní splnit své závazky, které vyplývají z podmínek komunálních dluhopisů. Dalším požadavkem, potřebným pro souhlas Ministerstva financí je využití získaných finančních prostředků.

Ty mohou být použity jako investice do hmotného majetku, který je určen k výkonu působnosti obce. Finanční prostředky mohou být také určené k likvidaci škod po živelné nebo jiné pohromě. Další možností je financování projektu, na který obec získala dotace od Evropské unie. Lhůta splatnosti komunálních dluhopisů také nesmí překročit 15 let od vydání emise. 

Výhody a nevýhody investování do komunálních dluhopisů

Jakou roli hrají komunální dluhopisy v portfoliu investorů

Jak bylo řečeno, do komunálních dluhopisů většinou investují spíše větší a finančně zdatnější instituce. Proto je podíl v portfoliu fyzických osob a tím pádem i drobných investorů zanedbatelný.
Pokud tedy porovnáme komunální dluhopisy a korporátní dluhopisy, pak rozhodně vedou dluhopisy korporátní.

Dluhopisy KD Chemiko jsou zajímavou alternativou k investování do komunálních dluhopisů. A to především proto, že KD Chemiko vyplácí zisky v pravidelných intervalech po celou dobu trvání platnosti dluhopisu. Pro investora to tedy logicky znamená pravidelný příjem. Navíc jsou dluhopisy KD Chemiko z hlediska zisku mnohem zajímavější. Pravidelné investování vám tedy může zajistit trvalý příjem.

Pravidelný příjem získáte investicí do dluhopisů KD Chemiko
Investovat můžete už od malých částek.

Jaký vliv mají komunální dluhopisy na státní rozpočet

Města a obce, které se snaží prostřednictvím komunálních dluhopisů zajistit nebo obnovit prosperitu a nevyžadují dotace od státu, nejsou takovou zátěží pro státní rozpočet. Je ale nutné, aby byla obec schopna dostát svým závazkům. Jinak by vydávání komunálních dluhopisů bylo pro danou obec kontraproduktivní.
Komunální dluhopisy v ČR: Jak fungují? obrázek 5

Závěrečné shrnutí

Každý začínající investor by měl nejprve získat potřebné informace, jak nakoupit dluhopisy. Zjistit si, jaké druhy dluhopisů jsou k dispozici, jaké jsou jejich hlavní výhody i nevýhody a také rozpoznat rizikové dluhopisy. Pokud chce investor vsadit na „jistotu“, pak budou pro něho zajímavé státní dluhopisy. Tato jistota však sotva pokryje stále narůstající inflaci. Investice do státních dluhopisů se tedy z tohoto úhlu pohledu nevyplatí.

Komunální dluhopisy jsou finančně výhodnější, ale pro běžného investora jsou nevýhodné především z důvodu jednorázového splacení výnosů. A to zpravidla až po deseti až patnácti letech.

Nejlépe nám tedy vycházejí z našeho porovnání dluhopisy korporátní. Jsou sice z této skupiny nejrizikovější, ale mohou přinést nejvyšší zisky. Rizikovost výběru emise dluhopisů snížíte zvolením takové společnosti, která má za sebou dobré výsledky a před sebou slibnou budoucnost.

Společnost KD Chemiko vsadila na recyklaci odpadů a následnou výrobu produktů, které jsou na trhu žádané. Vzhledem k tomu, že zásoby potřebného odpadu jsou obrovské, dává to jistotu, že tato společnost bude prosperovat. Důkazem tohoto tvrzení je také fakt, že finance, které získá z korporátních dluhopisů, chce použít na rozšíření výrobních a skladových prostor a rovněž pro výstavbu nových pyrolýzních provozů. 

Investice do korporátních dluhopisů zúročí vaše finance a zajistí vám pravidelný a trvalý příjem