fbpx

Zajištění vstupů pro výrobu

Dobrý den vážení investoři,
ZAJIŠTĚNÍ VSTUPŮ PRO VÝROBU
Podařilo se nám v průběhu tohoto týdne finalizovat jednání s dalším DODAVATELEM VSTUPNÍCH SUROVIN, který nám formou závazné NABÍDKY potvrdil
zajištění dodávek vstupních surovin pro rok 2022 a dále pro rok 2023.
Zajištění VSTUPNÍCH SUROVIN pro plánovaný VÝROBNÍ ZÁVOD KRÁLŮV DVŮR (VZKD) jsme k datu 4.8.2022 navýšili na 84 % optimální plánované výrobní kapacity 24/7 po dobu  329 dnů.
Krátká poznámka:
Máme zde ve firmě za to, že včasné zajištění VSTUPNÍCH SUROVIN bude v blízké budoucnosti klíčovým momentem pro rozvoj PROJEKTU KD CHEMIKO.
Dnešní přebytková situace na trhu vstupních  surovin se může v blízké budoucnosti změnit a pokud se nám nyní daří zajistit si vstupní surovinu už i na celý další kalendářní rok 2023 dopředu, je to dobrým signálem pro všechny, kteří se o PROJEKT KD CHEMIKO zajímají ať už jako INVESTOŘI, nebo jako lidé, která zajímá rozvoj trhu ekologických služeb v České republice.
ZAJIŠTĚNÍ ODBYTU PRODUKCE
Do ještě komfortnější situace se dostáváme s ODBYTEM: S novým  ODBĚRATELEM jsme se dohodli a písemně nám bylo sděleno, že tento ODBĚRATEL je připraven odebírat v roce 2022 a do poloviny roku 2023 jakékoliv dodané množství PYROLYTICKÉHO OLEJE, který vyrobíme ve VZKD.
Jsme tedy v situaci, která jen reflektuje a potvrzuje celkovou situaci na trhu energetických a strategických chemických surovin – kdo je schopen vyrábět a
dodávat pravidelně požadovaný produkt, nemá problém s ekonomikou a rozvojem firmy.
Na tom všem intenzivně pracujeme.
A na úplný závěr : Pokud se chcete dozvědět více o naší práci a firmě KD CHEMIKO, využijte NOVOU SLUŽBU pro naše klienty a zájemce o firmu – možnost
TVÁŘÍ V TVÁŘ pohovořit si formou VIDEO KONFERENCE s výkonným ředitelem firmy Ing.Večerkou o všem, co Vás bude zajímat o naší firmě.
S pozdravem
KD CHEMIKO s.r.o.
Ing.Dalibor Večerka
CEO