fbpx

Výsledek naší žádosti o dotace na projekt "pyrolýza"

Naši vážení investoři!

Rádi bychom Vás informovali o výsledcích našeho požadavku, který jsme předložili renomované poradenské firmě EUFC CZ s.r.o. Brno, aby na základě námi poskytnutých informací o PROJEKTU KD CHEMIKO zpracovala “ Posouzení projektu  – Vybudování kapacity zpracování ne/tříděného odpadu s využitím pyrolýzy” , a to pro potřeby podání žádosti o získání finanční dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027.

Cílem bylo zjistit, jaká je reálná možnost získání dotačních finančních prostředků, které by nám mohly výrazně snížit finanční nákladovost produkce, což z pohledu investora znamená jak výrazně nižší riziko projektu, tak urychlení návratnosti vložených finančních prostředků.

A co je závěrem tohoto projektu?  Dle předložených podkladů by KD CHEMIKO se svým projektem žádosti o získání dotačních prostředků uspělo, a to je skutečnost, která je pro naši další práci velmi pozitivní a výrazně motivující skutečnost.

Druhou stranou ale je fakt, že do konce roku 2022 již není možné o dotaci požádat, protože ze strany státního orgánu : OPŽP 21 +  nedošlo k vypsání dotačního titulu v rámci Opatření 1.5.10, pod který je možné oblast pyrolytického zpracování plastů zařadit.

Dle sdělení příslušného orgánu bude příslušný dotační titul, který toto zařazení žádosti umožní, vypsán v průběhu roku 2023.

Výsledek naší snahy o získání dotace je tedy jasný : Máme správný směr, podklady byly předloženy ve správném rozsahu a formě, získání dotace z OPŽP 21 + se nám s vysokou pravděpodobností podaří.

Musíme tedy být trpěliví a pečlivě ve spolupráci s poradenskou firmou sledovat, kdy bude dotační titul v roce 2023 vypsán a následně požadavek opět předložit.

Co ale musím zdůraznit na závěr : Při kalkulaci hospodářských výsledků PROJEKTU KD CHEMIKO  jsme se získáním dotace vůbec nepočítali, naše prověření možnosti získání dotace vnímáme jako potvrzení správnosti celého projektu a správnosti parametrů celé ekonomiky, se kterou se můžete seznámit na naší webové stránce.

O dalším vývoji PROJEKTU KD CHEMIKO Vás budeme i nadále informovat.

 

S pozdravem

KD CHEMIKO s.r.o.

Ing.Dalibor Večerka

CEO