Nebojte se pyrolýzy

Kam s odpadem?

Moderní společnost a průmysl produkuje velké množství odpadu. Jen za rok 2020 každý občan EU průměrně vyprodukoval 505 kg odpadu. Kam s ním?

Odpad lze uložit na skládku nebo recyklovat a energeticky využít. Například technologií pyrolýzy. Vstupním zdrojem mohou být plasty, uhlí, biomasa i staré pneumatiky.

Pomocí technologie pyrolýzy transformujeme odpad z ojetých pneumatik na nové suroviny – pyrolýzní olej, plyn, uhlík a ocel.

Co je pyrolýza

Slovo pyrolýza je složeninou řeckých slov πυρ (pyr), v překladu oheň, a λύσις (lýsis), v překladu oddělení, uvolnění.

Během pyrolýzy dochází k tepelnému rozkladu látek bez přístupu kyslíku či jiných plynů. Nejedná se tedy o spalování, které se děje v běžné atmosféře. Proces pyrolýzy spočívá v zahřátí materiálu nad teplotu rozkladu, což může být 100–500 °C i více, v závislosti na druhu vstupní suroviny.

Jaký probíhá pyrolýza pneumatik

Jak pyrolýza probíhá v případě pneumatik? Celý proces se skládá z mnoha kroků:

 • Rozdrcení starých pneumatik na menší kusy a násyp do vstupní jímky.

 • Tepelné zpracování s přesně stanoveným postupem při teplotách přes 300 °C.

 • Separování odpadu na nově využitelné suroviny:

  • pyrolýzní olej,

  • ocelové dráty z pneumatikového kordu,

  • čistý uhlík,

  • pyrolýzní plyn.

 • Chladnutí.

Podívejte se na video s ukázkou pyrolýzy.

https://youtu.be/ClD2xkNRK3c

Pomalá pyrolýza už od dávných dob

Pomalý proces pyrolýzy má dlouhou historii. Už staří Egypťané používali při balzamování dřevný líh – methanol (metanol), jenž získávali pyrolýzou dřeva. Výroba metanolu během pyrolýzy dřeva byla jeho hlavním zdrojem až do začátku 20. století.

V milířích formou pyrolýzy lidé vyráběli dřevěné uhlí už od starověku. I dnes je tento způsob využívaný k výrobě dřevěného uhlí, jež stále slouží jako zdroj tepla v tradičních kovářských výhních, při grilování, topení v krbech či výrobě černého střelného prachu pro historické zbraně.

V některých zemích dřevěné uhlí stále ve velkém slouží jako palivo v průmyslu i domácnostech. V karbonizérech dochází k zahřívání suchého dřeva při teplotě 275 °C a následně při 350–400 °C, kdy nastává karbonizace.

Nízkoteplotní karbonizace hnědého uhlí

Nízkoteplotní karbonizace hnědého uhlí využívali od 30. let do konce 2. světové války k výrobě pohonných hmot. Vznikají při ní polokoks, dehty, střední olej, karbonizační benzín, karbonizační a fenolové vody a karbonizační plyn. Ten je využívaný k tvorbě tepla během karbonizace. Začátkem druhé světové války poblíž Záluží u Litvínova postavili Němci chemický závod na výrobu leteckého benzínu z uhlí.

Útlum pyrolýzy v 60. letech

Už 20 let po konci 2. světové války docházelo k prosazování výroby paliv a dalších produktů z ropy. Získávání pohonných hmot pyrolýzou uhlí bylo na útlumu.

Na místě bývalého Záluží, k jehož likvidaci došlo při rozšiřování chemičky v 70. letech 20. století, nyní stojí provoz Unipetrol RPA.

Rychlá, blesková pyrolýza

Moderní rychlá či blesková pyrolýza slouží k co největší produkci plynné a kapalné fáze. Probíhá při teplotách 450–900 °C a tlaku 0,1 MPa. Jejím hlavním produktem je pyrolýzní bioolej s hustotou cca 1,2 kg/dm3 a výhřevností 16–19 MJ/kg. Před pyrolytickým procesem je nutné dřevěnou biomasu předsušit na zhruba 10 %. Následuje rychlý přívod tepla, pyrolýzní fáze a nakonec rychlé ochlazení.

Pyrolýza ve 21. století – moderní zdroj surovin a energií

Ve 21. století využití pyrolýzy opět narůstá, a to i v souvislosti se snahami o snižování využívání fosilních paliv k výrobě energií. Pyrolýza je moderním způsobem zpracování biomasy a odpadů podle aktuálních trendů zaměřených na udržitelné získávání surovin a výrobu energií.

Proces depolymerizace a reformy

Hlavním produktem procesu pyrolýzy je směs kapalných uhlovodíků s vysokou viskozitou – pyrolýzní olej C-20. Je vyhledávanou surovinou k dalšímu zpracování v rafineriích a chemických závodech. Mezi sekundární produkty vznikající během pyrolýzy patří plynný vodík, uhlík a anorganické materiály, jako je například železo, ocel.

1 tuna starých pneumatik – co z nich vyrábíme?

1000 kg ojetých pneumatik dokážeme na pyrolytické lince transformovat na:

 • 400 kg pyrolýzního oleje – je vhodný jako palivo nebo mazivo,

 • 430 kg uhlíku – pro palivo, výrobu pryže, barviv, tmelů, sorbentů,

 • 100 kg ocelových drátů – k přetavení a recyklaci,

 • 70 kg pyrolýzního plynu – na výrobu elektrické energie pro účely provozu pyrolytické linky i k dodávce do veřejné sítě.

Profitujte ze zpracování odpadu. Dodavatele starých pneumatik i odběratele získaných surovin máme už nasmlouvané na roky dopředu. Abychom uspokojili poptávku, stavíme nové pyrolytické linky.

Vydělávejte na zpracování odpadů s námi

Pomozte přírodě i své peněžence. Investujte do dluhopisů na výstavbu nových pyrolytických linek.

 • Jmenovitá hodnota dluhopisu / minimální výše investice: 25 000 Kč.

 • Maximální výše investice: 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodeje.

 • ISIN: CZ0003532343.

 • Úrok: 11,90 % p.a. včetně bonusu.

 • Výplata úroku: měsíčně.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie

Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon