fbpx

Co je pyrolýza

Kam s odpadem?

Moderní společnost a průmysl produkuje velké množství odpadu. Jen za rok 2020 každý občan EU průměrně vyprodukoval 505 kg odpadu. Kam s ním?

Odpad lze uložit na skládku nebo recyklovat a energeticky využít. Například technologií pyrolýzy. Vstupním zdrojem mohou být plasty, uhlí, biomasa i staré pneumatiky.

Pomocí technologie pyrolýzy transformujeme odpad z ojetých pneumatik na nové suroviny – pyrolýzní olej, plyn, uhlík a ocel.

Co je pyrolýza

Slovo pyrolýza je složeninou řeckých slov πυρ (pyr), v překladu oheň, a λύσις (lýsis), v překladu oddělení, uvolnění.

Během pyrolýzy dochází k tepelnému rozkladu látek bez přístupu kyslíku či jiných plynů. Nejedná se tedy o spalování, které se děje v běžné atmosféře. Proces pyrolýzy spočívá v zahřátí materiálu nad teplotu rozkladu, což může být 100–500 °C i více, v závislosti na druhu vstupní suroviny.

Jaký probíhá pyrolýza pneumatik

Jak pyrolýza probíhá v případě pneumatik? Celý proces se skládá z mnoha kroků:

 • Rozdrcení starých pneumatik na menší kusy a násyp do vstupní jímky.

 • Tepelné zpracování s přesně stanoveným postupem při teplotách přes 300 °C.

 • Separování odpadu na nově využitelné suroviny:

  • pyrolýzní olej,

  • ocelové dráty z pneumatikového kordu,

  • čistý uhlík,

  • pyrolýzní plyn.

 • Chladnutí.

Podívejte se na video s ukázkou pyrolýzy.

https://youtu.be/ClD2xkNRK3c

Pomalá pyrolýza už od dávných dob

Pomalý proces pyrolýzy má dlouhou historii. Už staří Egypťané používali při balzamování dřevný líh – methanol (metanol), jenž získávali pyrolýzou dřeva. Výroba metanolu během pyrolýzy dřeva byla jeho hlavním zdrojem až do začátku 20. století.

V milířích formou pyrolýzy lidé vyráběli dřevěné uhlí už od starověku. I dnes je tento způsob využívaný k výrobě dřevěného uhlí, jež stále slouží jako zdroj tepla v tradičních kovářských výhních, při grilování, topení v krbech či výrobě černého střelného prachu pro historické zbraně.

V některých zemích dřevěné uhlí stále ve velkém slouží jako palivo v průmyslu i domácnostech. V karbonizérech dochází k zahřívání suchého dřeva při teplotě 275 °C a následně při 350–400 °C, kdy nastává karbonizace.

Nízkoteplotní karbonizace hnědého uhlí

Nízkoteplotní karbonizace hnědého uhlí využívali od 30. let do konce 2. světové války k výrobě pohonných hmot. Vznikají při ní polokoks, dehty, střední olej, karbonizační benzín, karbonizační a fenolové vody a karbonizační plyn. Ten je využívaný k tvorbě tepla během karbonizace. Začátkem druhé světové války poblíž Záluží u Litvínova postavili Němci chemický závod na výrobu leteckého benzínu z uhlí.

Útlum pyrolýzy v 60. letech

Už 20 let po konci 2. světové války docházelo k prosazování výroby paliv a dalších produktů z ropy. Získávání pohonných hmot pyrolýzou uhlí bylo na útlumu.

Na místě bývalého Záluží, k jehož likvidaci došlo při rozšiřování chemičky v 70. letech 20. století, nyní stojí provoz Unipetrol RPA.

Rychlá, blesková pyrolýza

Moderní rychlá či blesková pyrolýza slouží k co největší produkci plynné a kapalné fáze. Probíhá při teplotách 450–900 °C a tlaku 0,1 MPa. Jejím hlavním produktem je pyrolýzní bioolej s hustotou cca 1,2 kg/dm3 a výhřevností 16–19 MJ/kg. Před pyrolytickým procesem je nutné dřevěnou biomasu předsušit na zhruba 10 %. Následuje rychlý přívod tepla, pyrolýzní fáze a nakonec rychlé ochlazení.

Pyrolýza ve 21. století – moderní zdroj surovin a energií

Ve 21. století využití pyrolýzy opět narůstá, a to i v souvislosti se snahami o snižování využívání fosilních paliv k výrobě energií. Pyrolýza je moderním způsobem zpracování biomasy a odpadů podle aktuálních trendů zaměřených na udržitelné získávání surovin a výrobu energií.

Proces depolymerizace a reformy

Hlavním produktem procesu pyrolýzy je směs kapalných uhlovodíků s vysokou viskozitou – pyrolýzní olej C-20. Je vyhledávanou surovinou k dalšímu zpracování v rafineriích a chemických závodech. Mezi sekundární produkty vznikající během pyrolýzy patří plynný vodík, uhlík a anorganické materiály, jako je například železo, ocel.

1 tuna starých pneumatik – co z nich vyrábíme?

1000 kg ojetých pneumatik dokážeme na pyrolytické lince transformovat na:

 • 400 kg pyrolýzního oleje – je vhodný jako palivo nebo mazivo,

 • 430 kg uhlíku – pro palivo, výrobu pryže, barviv, tmelů, sorbentů,

 • 100 kg ocelových drátů – k přetavení a recyklaci,

 • 70 kg pyrolýzního plynu – na výrobu elektrické energie pro účely provozu pyrolytické linky i k dodávce do veřejné sítě.

Profitujte ze zpracování odpadu. Dodavatele starých pneumatik i odběratele získaných surovin máme už nasmlouvané na roky dopředu. Abychom uspokojili poptávku, stavíme nové pyrolytické linky.

Vydělávejte na zpracování odpadů s námi

Pomozte přírodě i své peněžence. Investujte do dluhopisů na výstavbu nových pyrolytických linek.

 • Jmenovitá hodnota dluhopisu / minimální výše investice: 25 000 Kč.

 • Maximální výše investice: 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodeje.

 • ISIN: CZ0003532343.

 • Úrok: 12,50 % p.a. včetně bonusu.

 • Výplata úroku: měsíčně.