fbpx

Právní ověření ručitelského závazku firmy premialis s.r.o. vůči firmě kd chemiko s.r.o.

Tisková zpráva – určeno k okamžitému zveřejnění

“Právní ověření ručitelského závazku firmy Premialis s.r.o. vůči firmě KD CHEMIKO s.r.o.”


Pro investování do dluhopisů společnosti KD CHEMIKO s.r.o. hraje velkou roli míra rizika vnímaná klientem pro splacení těchto dluhopisů emitovaných emitentem. 

Společnost KD Chemiko, aby minimalizovala tuto vnímanou míru rizika, požádala společnost Premialis s.r.o., aby vystavila “Ručitelské prohlášení” směrem ke KD Chemiko s.r.o., . Společnost Premialis s.r.o., jako společnost s výrazně větším finančním potenciálem (aktiva přes 500 000 000 Kč) převzala v tomto prohlášení odpovědnost za uhrazení případných nesplacených závazků firmy KD Chemiko s.r.o.

Firma KD Chemiko s.r.o., nad rámec svých povinností a v zájmu dalšího zvýšení bezpečnosti svých klientů nechala provést nezávislou právní analýzu tohoto Ručitelského  prohlášení.

Právní analýzu Ručitelského prohlášení provedla Advokátní kancelář Voršilka Prokůpek – advokátní kancelář s.r.o., Opletalova 4, 110 00 Praha 1.

Z několika stránkové anylýzy přetiskujeme pár citací, které jednoznačně stvrzují platnost, účelnost a trvalost tohoto závazku.

“Přijetím ručitelského závazku se společnost PREMIALIS s.r.o. vůči upisovateli zavazuje uhradit dluhy z upsaných Dluhopisů, pokud je nebude schopen splatit emitent – KD Chemiko s.r.o. Ručením se tedy rozšiřuje okruh osob, vůči kterým může upisovatel uplatnit své pohledávky z upsaných Dluhopisů, čímž se vylepšuje postavení upisovatele”

“ Pro případ neplnění ze strany KD Chemiko s.r.o. tak ručitel deklaruje svoji připravenost uhradit veškeré nároky vznikající upisovateli z úpisu každého jednoho Dluhopisu.”

“Ručitelské prohlášení je vystaveno ve prospěch každého vlastníka Dluhopisu. Toto vymezení věřitele je navázáno na postavení věřitele ve vztahu k předmětu zajišťovaného závazku a z tohoto pohledu lze vymezit okruh oprávněných osob (věřitelů) z tohoto ručitelského závazku jako vlastníka Dluhopisu.”

V Praze 12.08.2022
Tiskové oddělení KD Chemiko s.r.o.