fbpx

Hledání finančního partnera pro dokončení a uvedení pyrolytické linky do provozu.

Společnost KD Chemiko s.r.o. oznamuje další krok v hledání finančního partnera pro dokončení a uvedení do provozu své nové pyrolytické linky.

Pyrolytická linka, která je na prahu svého dokončení, představuje revoluční technologii v oblasti zpracování odpadu. Tato moderní zařízení umožňují efektivní a ekologické zpracování plastových materiálů, přeměňujíc je na cenné zdroje a minimalizujíc tak negativní dopady na životní prostředí.

KD Chemiko s.r.o. již investovala významné finanční prostředky do vývoje a nákupu technologie pro pyrolytickou linku. Nyní hledá finančního partnera, který nám pomůže dokončit tuto inovativní linku a uvést ji do provozu. Tato spolupráce nám umožní maximalizovat potenciál této technologie a posunout se k udržitelnějšímu zpracování odpadu.
Toto hledání je úspěšné a příští týden začnou probíhat rozhovory ohledně podmínek další spolupráce s finančním investorem.

Co nás čeká:

  • Dokončení pyrolytické linky
  • Testování a optimalizace provozu
  • Spuštění plné výroby a obchodního provozu

KD Chemiko s.r.o. věří, že tato iniciativa povede k významnému posílení naší pozice na trhu, urychlení zahájení výroby  a umožní nám dosáhnout našich cílů.

S úctou,

Alexandr Zirnov
Generální ředitel