fbpx

FINALIZUJEME NÁKUP PRVNÍ VÝROBNÍ LINKY

Dobrý den vážení investoři – a dnes už i přátele firmy KD CHEMIKO s.r.o.

To nejdůležitější pro nás všechny, kteří se zajímáte a sledujete vývoj PROJEKTU KD CHEMIKO – FINALIZUJEME NÁKUP PRVNÍ VÝROBNÍ LINKY.

V prosinci 2022 jsme ukončili 3 měsíce trvající bezvýsledné jednání s dodavatelem, který nebyl schopen použít standartní mezinárodní platební podmínku k úhradě ceny výrobní linky, takže jsme oslovili – a nyní finalizujeme Kupní smlouvu – dalšího dodavatele, jehož nabídka se ukázala být výhodnější než nabídka předchozího dodavatele.

Jak budeme dále postupovat?

Cílem je zajistit příjezd výrobní linky v dubnu 2023 do České republiky, následuje její technické zprovoznění a zahájení zkušebního provozu. Díle ukončíme administrativní a povolovací řízení pro pravidelný provoz linky tak, abychom odběratelům oznámili termín zahájení pravidelných dodávek produkce.

Těšíme se na Váš zájem o PROJEKT KD CHEMIKO a budeme Vás pravidelně informovat o tom, co je nového .