Společnosti KD Chemiko s.r.o. se daří produkovat 22 000 litrů pyrolýzního oleje denně (odpovídá naplnění jedné cisterny).


S ohledem na rostoucí poptávku cena oleje stále roste, dnes je na úrovni 18,- Kč / litr. Při této ceně je společnost schopna zvýšit roční tržby na 24 000 000,- kč a bude připravena na zvýšení zpracování odpadu o dalších 20 tun denně.