fbpx

AKTUALITA - setkání s prodejním týmem a investory

Dne 27.5.2022 proběhla v sídle firmy KD CHEMIKO, s.r.o Praha na Václavském náměstí setkání s prodejním týmem a investory, jehož hlavním cílem bylo seznámit naše hosty  s aktuálním stavem projektu a dále s posunem v procesu realizace PROJEKTU KD CHEMIKO – Výrobního závodu Králův Dvůr (VZKD).

Jako nejlepší cestou se ukázalo prezentovat našim partnerům EKONOMIKU
PROJEKTU, kde se nám podařilo zajistit  jak stranu materiálových vstupů do
výroby, ale také získat předběžné zajištění odbytu produkce PROJEKTU KD CHEMIKO
až do výše 60 – 70% z celkové roční plánované kapacity výroby, a to bez ohledu
na turbulentní hospodářské situaci světové ekonomiky.

 

Jsme  velmi pozitivně potěšeni jak zájmem obchodních partnerů o naši
produkci, potvzenou několika  „Letter of Intent“ (LOI), tak vývojem cen naší
produkce, což nás vede k intenzivní snaze o urychlení prodejem  FIREMNÍCH
DLUHOPISŮ tak, abychom tuto příznivou tržní situaci mohli co nejdříve zachytit
formou zahájení výroby našeho hlavního produktu a jeho prodejem za velmi dobré
tržní ceny, následované prodejem elektrické energie lokálním
distributorům.

 

Čísla hovoří ve prospěch PROJEKTU KD CHEMIKO jasnou řečí – věřím, že
se tedy budeme těšit na další navýšení prodeje dluhopisů pro co nejrychlejší
dofinancování zahájení procesu výroby ve Výrobním závodě králův Dvůr.

S pozdravem

KD CHEMIKO, s.r.o.
Ing.Dalibor Večerka
CEO